De grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen zijn verontreinigingen die vooral bij het vullen en reinigen van de spuitapparatuur ontstaan (puntvervuiling). Het gaat hierbij om morsen bij het vullen van het toestel, overlopen van de spuitmachine tijdens het vullen, lekken van leidingen of doppen of het lozen van spuitresten en spoel- en reinigingswater.                 

Te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater hebben een negatief effect op het waterleven en leiden tot strengere maatregelen m.b.t. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of zelfs tot het verlies van de producterkenningen. Daarom moeten we vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Hoe kan je puntvervuiling tegengaan?

De praktische leidraad ‘Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel’ helpt je hoe je een vul- en spoelplaats op het bedrijf kan aanleggen en welke systemen er bestaan om restvloeistoffen te verwerken. Klik hier voor een bijkomende presentatie, waarop je ook meer informatie terugvindt. 

Om het restwater te zuiveren, zijn er verschillende mogelijkheden. De biofilter en de fytobak zijn bio-(logische) zuiveringssystemen.

 

Wil je zelf aan de slag gaan om een biofilter of fytobak te bouwen?

Restwater

Mobiele vul- en spoelplaats

Raadpleeg hier de handleiding.

 

Restwater