Nu 50%-driftreducerende doppen zijn opgenomen in de IPM-checklist zijn veel fruittelers genoodzaakt om hun spuit aan te passen. Hoe schakel je over naar luchtmengdoppen? Hier vind je tips en richtlijnen.

Type dop

Waar vind ik welke doppen toegelaten zijn?

Op www.fytoweb.be kan je de toegelaten driftreducerende doppen of technieken opzoeken. Kies voor minimaal 50%, wat verplicht is. Kiezen voor een hogere Luchtmengdoppen Klassieke doppen Fruit 6 | 24 maart 2017 | 21 waarde geeft je extra voordeel naar te respecteren bufferzones.

Welke doppen zijn aanbevolen?

Alle testen en onderzoeken op pcfruit zijn tot nu toe gebeurd met ALBUZ TVI 80. pcfruit start dit jaar nog testen met andere doptypes.

Mogelijke problemen bij omschakelen

Omschakelen is niet zonder risico. Vastgestelde problemen zijn verstoppingen, gebrekkige biologische efficiëntie en zichtbaar residu.

Verstoppingen

Deze dienen vermeden te worden door aangepaste filters en een meer hygiënische werkwijze.

Gebrekkige efficiëntie

Zorg ervoor dat je machine afgesteld is met de driftreducerende doppen. Dit kan met watergevoelig papier, kaolien of de meetwand (www.pcfruit.be/meetwand). Gebruik voldoende water (ideaal is 500 ℓ/ha, is getest op pcfruit).

Zichtbaar residu

De oorzaak hiervan is nog niet met zekerheid bekend. Problemen kunnen zich voordoen in het afspuitschema afhankelijk van product, productcombinaties en watervolume. pcfruit zal hierop dit seizoen nog onderzoek doen.

Stappenplan omschakelen

1. Machine aanpassen

Persfilters 80 mesh + anitdrupsysteem nakijken. Controleer ook de leidingen op lekken.

2. Machine reinigen en omschakelen

Het is belangrijk om eerst de historische vervuiling te verwijderen en vervolgens pas om te schakelen. Een gedetailleerde beschrijving vind je in de fiche 'Omschakelen naar luchtmengdoppen', een bijlage bij het vakblad Fruit 7.

3. Je machine afstellen op jouw boomgaard

Afstellen kan met watergevoelig papier, met kaolien of met de meetwand van pcfruit: www.pcfruit.be/meetwand.

4. Je dagelijkse (wekelijkse) werkwijze aanpassen

Het is hierin vooral belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan mengen en spoelen. Hierover lees je meer in Fruit 7 (verschijningsdatum 7 april).

Keuze watervolume ℓ/ha voor een standaard boomgaard

 Op pcfruit is er enkel getest met watervolumes van 500 ℓ/ha. pcfruit start nog dit seizoen met proeven aan lagere volumes.

Omschakelen naar luchtmengdoppen

Keuze druk

Omschakelen naar luchtmengdoppen

Dopmaat en berekening watervolume

Omschakelen naar luchtmengdoppen

Let op, de kleurcode van de nieuwe doppen komt niet overeen met de kleurcode van de oude Albuz ATR doppen. Gebruik voor de berekening van het watervolume de handige rekentool via www.pcfruit.be/watervolumeboomgaardspuit (voor leden pcfruit). Vermijd kleine doppen!

Fiche 'Omschakelen naar luchtmengdoppen'

 

Bij Fruit 6 vind je de fiche 'Omschakelen naar luchtmengdoppen'. Je kan de fiche hier downloaden.

 

Fiche 'Werken met luchtmengdoppen'

Bij Fruit 7 vind je de fiche 'Werken met luchtmengdoppen'. Je kan de fiche hier downloaden.

Omschakelen naar luchtmengdoppen