Nu 50%-driftreducerende doppen zijn opgenomen in de IPM-checklist zijn veel fruittelers genoodzaakt om hun spuit aan te passen. Hoe schakel je over naar luchtmengdoppen? Hier vind je tips en richtlijnen.

Demo-moment 'Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen' - 6 nov 2019 - presentaties

Type dop

Waar vind ik welke doppen toegelaten zijn?

Op www.fytoweb.be kan je de toegelaten driftreducerende doppen of technieken opzoeken. Kies voor minimaal 50%, wat verplicht is. Kiezen voor een hogere driftreductie waarde geeft je extra voordeel naar te respecteren bufferzones.

Welke doppen zijn aanbevolen?

Op basis van onze testen en opgebouwde ervaringen raden we aan om te kiezen voor doppen uit de reeks Albuz TVI 80 (90% driftreductie) of lechler IDK 90 (75% driftreductie). Deze laatste heeft weliswaar een nadeel dat de driftreductie lager is maar toch biedt deze dop een aantal voordelen naar bedekking en het beperken van het zichtbaar residu. (zie ook testen doppen)

Mogelijke problemen bij omschakelen

Voor de start van dit project hebben we vastgesteld dat het eenvoudig demonteren van de klassieke dop en vervolgens vervangen door een driftreducerende versie met behoud van spuitparameters niet werkt.

Omschakelen is niet zonder risico. Vastgestelde problemen zijn verstoppingen, gebrekkige biologische efficiëntie en zichtbaar residu.

Verstoppingen

Deze dienen vermeden te worden door aangepaste filters en een meer hygiënische werkwijze.

Gebrekkige efficiëntie

Zorg ervoor dat je machine afgesteld is met de  de meetwand (www.pcfruit.be/meetwand). Gebruik voldoende water (ideaal is 500 ℓ/ha standaardboomgaard, dit is getest op pcfruit).

Zichtbaar residu

Naar zichtbaar residu is het duidelijk dat de Lechler-IDK 90 dop een voordeel oplevert. De druppels van deze dop zijn kleiner dan deze van de Albuz TVI 80.

Stappenplan omschakelen

1. Machine aanpassen

Persfilter(s) 80 mesh monteren + dopfilters 50 mesh monteren + antidrupsysteem nakijken. Controleer ook alle leidingen op lekken.

Juiste dopkeuze maken (voor meer detail: zie hieronder (keuze watervolume en keuze druk)

2. Machine reinigen en omschakelen

Het is belangrijk om eerst de historische vervuiling te verwijderen en vervolgens pas om te schakelen. Een gedetailleerde beschrijving vind je in de fiche 'Omschakelen naar luchtmengdoppen', een bijlage bij het vakblad Fruit 7.

3. Je machine afstellen op jouw boomgaard

Afstellen kan met de meetwand van pcfruit: www.pcfruit.be/meetwand.

4. Je dagelijkse (wekelijkse) werkwijze aanpassen

Het is hierin vooral belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan mengen en spoelen. Hierover lees je meer in Fruit 7 (verschijningsdatum 7 april).

Keuze watervolume ℓ/ha voor een standaard boomgaard

 Op pcfruit is er enkel getest met watervolumes van 500 ℓ/ha. pcfruit start nog dit seizoen met proeven aan lagere volumes.

Omschakelen naar luchtmengdoppen

Keuze druk

Albuz TVI 80
Albuz TVI 80
Lechler IDK 90
Lechler IDK 90

Dopmaat en berekening watervolume

Omschakelen naar luchtmengdoppen

Let op, de kleurcode van de nieuwe doppen komt niet overeen met de kleurcode van de oude Albuz ATR doppen. Gebruik voor de berekening van het watervolume de handige rekentool via www.pcfruit.be/watervolumeboomgaardspuit (voor leden pcfruit). Vermijd kleine doppen!

Fiche 'Omschakelen naar luchtmengdoppen'

 

Omschakelen naar luchtmengdoppen: Je kan de fiche hier downloaden.

 

Fiche 'Werken met luchtmengdoppen'

Werken met luchtmengdoppen: Je kan de fiche hier downloaden.

Omschakelen naar luchtmengdoppen