Wil je laten onderzoeken of je aardbeienplanten besmet zijn met Phytophthora cactorum, Phytophthora fragariae en/of Verticillium dahliae? pcfruit onderzoekt dit aan de hand van wortelstalen (wortelstok en/of fijne wortels).

Phytophthora cactorum

Phytophthora cactorum is een schimmel die stengelbasisrot veroorzaakt bij aardbeienplanten. Deze ziekte kenmerkt zich door achterstallige groei van planten. De wortelstok geeft een roodbruine verkleuring. In het beginstadium gaan de hartbladeren slap hangen, waarna ook de oudere bladeren zullen volgen.

Phytophthora fragariae

Phytophthora fragariae is een schimmel die roodwortelrot veroorzaakt bij aardbeienplanten. Deze ziekte kenmerkt zich door achterstallige groei van planten. Bij het onderzoeken van het wortelstelsel zijn bij aangetaste planten zeer weinig haarwortels aanwezig (=‘Rattenstaarten’). Bij het aansnijden van de wortels is er een rood-bruine verkleuring waarneembaar.

Verticillium dahliae

Verticillium dahliae is een schimmel die verwelkingsziekte veroorzaakt bij aardbeienplanten. Deze ziekte kenmerkt zich door verwelking, verdroging en bruinverkleuring van de buitenste, oudere bladeren, terwijl jongere bladeren groen maar klein blijven tot de plant sterft. De bladstelen verkleuren rood en er is een algemene groeiachterstand van de planten met kleinere vruchten tot gevolg.

Staalname

Breng 46 willekeurige aardbeienplanten per batch naar pcfruit.

Tijdsduur

We hebben ongeveer drie werkdagen per pathogeen nodig. Indien een analyse van de drie pathogenen gewenst is, hebben we ongeveer tien werkdagen nodig.

Prijs

Leden van pcfruit betalen 830 euro (excl. btw) per pathogeen. Een analyse van de drie pathogenen samen kost 2100 euro (excl. btw).

Niet-leden betalen 1106,6 euro (excl. btw) per pathogeen. Een analyse van de drie pathogenen samen kost 2800 euro (excl. btw).

Hoe aanvragen?

Plantenstalen kunnen binnengebracht worden tijdens de openingsuren (zie onderaan deze pagina) na afspraak met de contactpersoon: An Ceustermans (an.ceustermans@pcfruit.be).