Overzicht vorstbestrijdingstechnieken

In het stuk 'Een vorstbestendig perceel' (‘Wat kan je zelf doen?’) werden zogenaamde ‘passieve vorstbeschermingsmaatregelen’ besproken: een goed bodembeheer onder de bomenrijen kan vorstschade inperken, maar nooit volledig voorkomen. Tijdens zwaardere vorstnachten zullen er nog steeds grote verliezen zijn. Om dit te voorkomen, moet er een ‘actieve’ maatregel ingezet worden. Er zijn verschillende actieve vorstbestrijdingstechnieken beschikbaar die de teelt beschermen via de toevoeging van warmte of door de uitstraling van warmte uit de bloem/vrucht in te beperken.

Het FROSTinno-project onderzocht zowel commercieel beschikbare vorstbestrijdingstechnieken als alternatieve, nieuwe systemen:

Of een techniek al dan niet geschikt is voor een specifiek perceel, is afhankelijk van verschillende factoren zoals de perceel-eigenschappen, de fruitsoort en de grootte van de organisatie. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn:

  • De beschikbaarheid van water & elektriciteit en het bekomen van de nodige vergunningen.
  • De milieu-impact: geluidoverlast, schadelijke uitstoot, hinder voor het verkeer,…
  • De beschikbaarheid van arbeidskrachten tijdens vorstnachten.
  • De fruitteelt: het gebruik van een bepaalde techniek kan onmogelijk of weinig zinvol zijn omwille van specifieke eigenschappen van de fruitsoort.
  • De grootte van het perceel/bedrijf: bepaalde technieken bereiken hun optimale rendement op kleine percelen, terwijl anderen net bijna uitsluitend inzetbaar zijn op grote percelen.
  • De lokale geografie: hoogteligging, hellingsgraad en oriëntering van het perceel.

Iedere vorstbestrijdingsmaatregel wordt uitgebreid besproken met de focus op al deze verschillende factoren.