Op basis van de datum van de opdracht en de gekozen teelt, zal EVA® u enkel de gewasbeschermingsmiddelen tonen die erkend zijn in fytoweb op dat moment en voor die teelt. U dient deze informatie niet steeds te controleren op de site van fytoweb.

Gezien het aantal erkende gewasbeschermingsmiddelen drastisch daalt, is het belang en de bescherming van onze nuttigen in de omgeving groter. In EVA® zal u daarom op een eenvoudige manier op elk moment van het jaar kunnen nagaan welke impact een GBM heeft op deze nuttigen. Achter deze eenvoudige weergave zit natuurlijk een complexe berekening die rekening houdt met de aanwezigheid van deze nuttigen op dat moment, maar ook welke impact de bespuiting nog heeft na 14 dagen.