Spuittechnieken wandelvoordracht Studiekring Guvelingen @Brecht Gijsens

Nieuwste spuittechnieken verhogen driftreductie en efficiëntie

 

Het Leader-project ‘Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek? Het kan!’ heeft als doel de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Dat door landbouwers te sensibiliseren en te informeren over goede praktijken. In het project werden een aantal spuittechnieken nader onderzocht.

Dit project tracht een hogere graad van driftreductie te bereiken. We onderzochten een aantal geavanceerde technieken zoals variabele luchtondersteuning op basis van windrichting, spuittechnieken met groendetectie sensoren, meer-rijenspuiten en tunnelspuiten. Om de  haalbaarheid van die nieuwe technieken te beoordelen, focussen we ons ook op praktisch gebruik ervan.
 

Spuiten met windcompensatie

Bij die spuiten past de luchtstroom continue aan in functie van de wind. Dat gebeurt via een sensor bovenop de spuitmachine. Naar driftreductie levert dat voordelen op. Er wordt namelijk minder lucht doorheen de boomhaag gevoerd en spuitvloeistof vliegt minder ver weg. Depositietesten uitgevoerd op pcfruit bij een matige windsnelheid tonen vergelijkbare resultaten met standaard machines. Dat is voordelig voor de behandeling als er veel wind is. Bekende fabrikanten zijn KWH, Munckhof en HSS.


Meer-rijenspuiten

Meer-rijenspuiten (Foto 1 en 2) laten toe om sneller te werken. Dat situeert zich vooral in de effectieve rijtijd op het perceel. Drie rijen worden in één keer behandeld. Een tijdstudie door pcfruit toont een jaarlijks besparingspotentieel aan van € 8000 voor een bedrijf van 25 ha. Dat omvat de besparing op kosten van de tractor en de chauffeur op de tractor in uurkosten.

Omwille van de plaagdruk moet men snel reageren. We gaan ervan uit een bedrijf op één dag te behandelen. In de tijdstudie berekenden we hoeveel uur je nodig hebt om het voorbeeldbedrijf van 25 ha te behandelen. In de basisberekening met een standaard spuit komt de berekening neer op 18 uur. Bij de drierijenspuit is het werk gedaan op iets meer dan 10 uur. Die berekeningen geven de capaciteit van je spuittoestel weer. Bedenk ook dat een meer-rijenspuit in sommige gevallen twee standaard spuiten vervangt.

Tijdens depositietesten functioneerden de drierijenspuiten evenwaardig aan de standaard spuiten. Om met een drierijenspuit te werken, toetsen we een aantal praktische zaken af. Zo moeten bijvoorbeeld de wendakkers voldoende breed zijn in functie van het draaien van de machine. Ook de hoogte van de bomen en palen moeten overeenkomen met hoogte van de spuit. In geval van hagelnetten moet je met gepaste constructies werken.

Parameters zoals hoeveelheid water, korte of lange rijen en rijsnelheid hebben een invloed op de tijd. De hoeveelheid water bepaalt namelijk hoe vaak te vullen en korte of lange rijen bepalen hoe vaak je keert op de kopakker. 


Groendetectiesensoren

Die techniek is al jaren geclassificeerd als een extra driftreducerende maatregel. Indien je doppen 75% monteert op een dwarsstroomspuit met groendetectie wordt het resultaat erkend als 90%. Op die manier geven doppen van 90% een resultaat erkend als 99%.

Het principe was vooral bedoeld om doppen uit te schakelen tijdens momenten waarop er geen bomen of takken aanwezig zijn. Op die manier komt er minder spuitvloeistof doorheen de boomhaag en ontstaat er minder drift. De doppen worden dicht gestuurd op het moment dat het niet nodig is.

De machines die vandaag op de markt komen, meten continu de bladmassa en herkennen zo de plaatsen met minder of geen gewas.

De hoeveelheid spuitvloeistof wordt daarop continu aangepast. Het voordeel is een besparing op water en gewasbeschermingsmiddelen. Er is veel besparing vroeg in het voorjaar en minder op het einde van het seizoen. Gemiddeld wordt er een 20 à 25% bespaard. Machines kunnen op die manier boom per boom variabel doseren.

Een extra module met GPS-aansturing biedt meer mogelijkheden om met taakkaarten conform de principes van precisielandbouw te werken. HSS brengt met de I.S.A.-spuit (Foto 3) die technologie naar de markt.