Wil je bepaalde ziekteverschijnselen op vruchten of andere plantdelen laten onderzoeken? Je kan bij pcfruit een diagnostisch onderzoek laten uitvoeren. Naast fysiologische problemen (gebreksverschijnselen…), kan de aantasting ook een parasitaire oorsprong hebben (schimmels, bacteriën, insecten, virussen, phytoplasmen…).

Voor welk fruit?

Elk type fruit komt in aanmerking voor dit onderzoek. Ook takken of zieke boom(delen) kunnen binnengebracht worden.

Hoe?

pcfruit doet een visuele observatie en beoordeling. Deze beoordeling gebeurt door een specialist  ter zake. Wanneer visuele observatie geen sluitend antwoord biedt, wordt een isolatie uitgevoerd.

Indien het nodig is, kan het schadegeval ook ter plaatse in de boomgaard of op het veld bekeken worden.  Alle afdelingen binnen pcfruit verlenen hun medewerking aan deze dienst. 

Resultaat?

Wanneer het resultaat mondeling gecommuniceerd wordt, is het resultaat binnen 3 werkdagen gekend. Wanneer een isolatie uitgevoerd moet worden, kan dit 1 tot 2 weken duren, naargelang het type isolatie dat wordt uitgevoerd.

Prijs?

Leden van pcfruit kunnen 3 stalen binnenbrengen die gratis visueel worden beoordeeld.

Bijkomende stalen en stalen van niet-leden: 15 euro (excl. BTW) per staal.

Isolaties worden apart aangerekend.

Hoe aanvragen?

Stalen kunnen binnengebracht worden tijdens de openingsuren (zie onderaan deze pagina). 

Contactpersoon

Gertie Peusens