Fenologie wijndruiven

   

Ieder jaar wordt vanaf de ontluiking van de knoppen de fenologie opgevolgd. Dit gebeurt apart voor iedere aangeplante variëteit.  De metingen geven een goed beeld om in te schatten of een seizoen eerder vooruitloopt of achterloopt ten opzichte van andere jaren. Dit kan helpen om een planning te maken van de verschillende werkzaamheden die in de wijngaard moeten gebeuren en niet in het minst om een grove inschatting te maken van het oogstmoment.  Ook door de modellen die gebruikt worden in de voorspelling van bepaalde ziekten of plagen (meeldauw, valse meeldauw, Drosophilla suzukii) wordt er beroep gedaan op deze informatie. Het kan voor een wijnbouwer erg interessant zijn om de evolutie van zijn eigen teelten te vergelijken met anderen om op die manier meer inzicht te krijgen op factoren die hier een invloed op hebben (denken we maar aan de lange warme en droge periodes van het afgelopen jaar, geografische locatie,...)

De evolutie van de Chardonnay-druif, die vrij algemeen in België aangeplant is, kan je hier terug vinden. Ook andere meer specifieke variëteiten kan je terugvinden in de leden-zone van de website van pcfruit vzw.  Let op, de fenologie is weergegeven in BBCH-codes (verticale as). De knop-ontluiking omvat dus de stadia van 00 tot 09, de bladvorming zijn de stadia met de codes van 10 tot 19. Voor druiven ontbreken er dan enkele code-groepen en springen we naar de codes die de ontwikkeling van de bloeiwijze weergeven (codes 50,…) gevolgd door codes van de bloei (60 tot 69) waarna de bes-ontwikkeling (70-79) en de rijping (80-89) volgen. Als laatste hebben we de winterrust (90,…)

 
 
Fenologie wijndruiven