Wanneer je een gewasbeschermingsmiddel selecteert, zal EVA® voor jou berekenen hoeveel l of kg van dit product u nodig heeft in uw spuittank. Daarmee wordt rekening gehouden met:

  • het aantal percelen (en hun grootte),
  • of u het volledige veld of de volledige boom wil behandelen of slechts een beperkt deel vb. rij om rij of enkel de onderste 2 meter van de boom
  • de grootte van uw spuitvat, zodat je weet hoeveel keer je het vat zal moeten vullen en hoeveel er nog in het laatste vat moet