15de Prijs Professor Albert Soenen

In 2024 wordt door de Stichting Professor Albert Soenen de driejaarlijkse prijs toegekend van 3.000,00 euro voor een doctoraatsproefschrift landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen dat een bijdrage levert aan de fruitteelt.

Over professor Albert Soenen

Prijs Albert Soenen

Onder impuls van Paul Nicolaï (1907-2001) werd in 1943 het Opzoekingsstation van Gorsem opgericht en werd de leiding toevertrouwd aan professor Soenen. Het Opzoekingsstation van Gorsem (het huidige Proefcentrum Fruitteelt – pcfruit) groeide onder leiding van professor Soenen uit tot een nationaal en internationaal gekende onderzoeksinstelling voor de fruitteelt.

Uit de insectenverzameling van Albert Soenen

Tussentijds bekleedde professor Soenen nog tal van functies, o.a.: onderzoeksdirecteur bij het I.W.O.N.L., leraar aan het Hoger Instituut voor Scheikunde en Tuinbouw in Sint-Truiden, vanaf 1969 met de leerstoelen ‘Phytopharmacie’ en ‘Entomologie descriptive et appliquée’ aan de faculteit der Landbouwwetenschappen van de Université Catholique de Louvain, sinds 1979 buitengewoon docent en in 1984 Professor-emeritus bij de Université Catholique de Louvain.

Prof. dr. ir. Albert Soenen

In het kader van al deze activiteiten oefende hij nog vele bestuursfuncties uit in tal van verenigingen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Ook maakte professor Soenen heel wat studiereizen, onder meer naar de Verenigde Staten, Zaïre, Canada, Finland, Noorwegen, Denemarken,  Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Italië, Israël … In het binnenland gaf Professor Soenen méér dan 200 voordrachten in universiteiten, bij gelegenheid van symposia, studiedagen voor pomologische verenigingen, in tuinbouwscholen en radiolezingen. Ook uitte hij zijn kennis en ervaring over onder meer entomologie, fytopatholie, fytofarmacie en ecologie in een honderdtal publicaties.

 

Oprichting Stichting

In 1983, toen hij afscheid nam als eredirecteur van het Koninklijk Opzoekingsstation van Gorsem, werd de Stichting Professor Albert Soenen opgericht. Een eerbetoon voor zijn verdienste in de fruitwereld. Het doel van deze prijs is om aan onze universiteiten het wetenschappelijk onderzoek in de fruitteelt te bevorderen.

Volgende 'Prijs Professor Albert Soenen'

De volgende ‘Award Professor Albert Soenen’ wordt uitgereikt in 2024.

Winnaar Pierre-Marie Le Roux ontvangt de award in 2013 uit handen van professor Albert Soenen.

Winnaars 'Prijs Professor Albert Soenen'

2021

  • Vanderzande Stijn - Insights into the genetic control of plant architecture in apple.
  • Eervolle vermelding van de stad Sint-Truiden aan Diels Elien - Modelling fruit bruise damage from the macro- to the microscale using the Discrete Element Method.
     

2018 Di Guardo Mario - Investigating the fruit texture genetic control in apple and its interplay with the production of volatile compounds using multi-family based analysis and
genome wide association mapping.

2016 Björn Kristian Klatt - Bee Pollination of Strawberries on different spatial Scales – from Crop varieties to Landscapes.

2013 Le Roux P.-M. -  Molecular breeding for fire blight resistance in apple (Malus spp.)

2009 Ho Q. T. - Multiscale modelling of gas transport in fruit during controlled atmosphere storage.

2006 Van Leeuwen T. - Acaricide resistance mechanisms in laboratory selected and field collected resistant strains of Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata).
In 2006 gaf de Stad Sint-Truiden een eervolle vermelding aan Van Zeebroeck M. -  The Discrete Element Method (DEM) to Simulate Fruit Impact Damage during Transport and Handling.

2003 Abdel-Ghani Awad M.- The apple skin: colourful healthiness. Developmental and environmental regulations of flavonoids and chlorogenic acid in apples.

2000 Jijakli M. - Etude des propriétés antagonistes de deux souches de levures vis-à-vis de Botrytis cinerea Pers. sur pommes en conservation.

1995 Wagenmakers P. - Light relations in orchard systems.

1993 Vantieghem H.- Insectensexferomonen en Fytiatrie: Algemeen en mogelijkheden in de Belgische fruitteelt met de sexferomonen RAK34 in de verwarringstechniek.

1991 Van der Straeten D. - Molecular genetics of ethylene biosysthesis and mode of action in higher plants.

1989 Leprince O. - Etude physiologique et cytologique de l’installation de la résistance à la déshydratation dans l’embryon de Brassica Campestris au cours de la maturation.

1987 Viseur J. - L’utilisation des techniques de culture in vitro pour l’obtention et la sélection de variants somaclonaux de poiriers et de pommiers résistants au feu bactérien.

1985 Degheele D. - Onderzoek naar de toxiciteit en werkingswijze van chitinesynthese inhibitoren.

Raad van bestuur Stichting Soenen

Voorzitter

Roland Valcke 

Secretaris-schatbewaarder

Conny Doumen

Bestuurders

Bylemans Dany
Creemers Piet
Cuypers Ann
De Coninck Barbara
Deckers Thomas
Deroose André
Herman Lieve
Moors Inge
Soenen Emmanuel

Erevoorzitter

Soenen Albert †
Schoonheydt Robert

Erebestuurders

Aerts Firmin
Clijsters Herman
Keulemans Wannes
Weerts Joseph

Controlerend lid

Deroose André

Sponsoring

1. Steunend lid: jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 100 euro

Je wordt uitgenodigd op de prijsuitreiking.

2. Brons: jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 250 euro

Je wordt uitgenodigd op de prijsuitreiking en op alle andere manifestaties.

3. Zilver: driejaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 2.500 euro

Je wordt uitgenodigd op de prijsuitreiking en op alle andere manifestaties. Je krijgt een vermelding op deze website en je logo’s komen op de uitnodigingen.

4. Goud: eenmalige lidmaatschapsbijdrage 25.000 euro

Je wordt uitgenodigd op de prijsuitreiking en op alle andere manifestaties. Je krijgt een vermelding op deze website en je logo’s komen op de uitnodigingen. Je wordt lid van de raad van bestuur van de Stichting Albert Soenen.