Vorstbescherming

In de praktijk bestaan er verschillende vorstbestrijdingstechnieken in de fruitteeltsector, elk met hun eigen voor- en nadelen. Welke techniek het meest geschikt is, zal steeds perceel-afhankelijk zijn. Criteria die hierbij meespelen zijn:

· Beschikbaarheid van en vergunningen om water, elektriciteit, in te zetten; tolerantie ivm geluidoverlast

· Beschikbaarheid van arbeidskrachten tijdens vorstnachten

· Teelt: pitfruit , steenfruit, kleinfruit, druiven, .. vragen door teelttechnische en financiele redenen om een specifieke aanpak

· Grootte van het perceel/ bedrijf: specifieke technieken bereiken een optimaal rendement op kleine percelen, terwijl andere geschikter zijn om grote percelen

· Locale geografie:

 

We kunnen de technieken opsplitsen in 2 groepen:

· ‘actieve’ technieken, waarbij de teler actief warmte (via verbranding, beregening met water, ..) inbrengt in het perceel om de bloesems/vruchten te beschermen

· ‘passieve’ technieken: waarbij de teler de teler de ‘natuurlijke’ warmte opgeslagen in het perceel zoveel mogelijk benut: door de warmte-afgite van de bodem te verbeteren en de warmteverliezen van de bloesems/vruchten te beperkten

 

 

 

 

Kennisplatform tot stand gebracht met medewerking van volgende parnters:

Vorstbescherming