Vorstbescherming

In de bloesemperiode zijn de talrijke boomgaarden in Vlaanderen op hun mooist, maar tevens op hun kwetsbaarst. Nachtvorst kan leiden tot onherroepelijke schade aan de vrucht met een verminderde opbrengst en/of lagere kwaliteit tot gevolg. Deze nachtvorst is vaak een lokaal fenomeen, waarbij naast de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid ook de windrichting, de hoogte, oriëntatie en hellingsgraad van het perceel en omliggende obstakels zoals bossen, hagen en huizen een belangrijke rol spelen. Dit complexe samenspel van factoren zorgt ervoor dat de schade-impact van de vorst dikwijls moeilijk te voorspellen is. Accurate, lokale weermetingen en een betrouwbare vorstbestrijdingstechniek en -aanpak kunnen voor de fruitteler vaak het verschil maken tussen een slecht tot zelfs rampzalig jaar en een succesvol jaar.

Dit platform wil op een objectieve manier de lezer informeren over de verschillende aspecten van nachtvorstbestrijding. Hierbij wordt onder andere besproken:

Merkt u dat er iets ontbreekt? Neem dan contact op via

 

Disclaimer: de specifieke eigenschappen van een perceel en van een teelt hebben een sterke invloed op de effectiviteit en de kostprijs van een vorstbeschermingsmaatregel. De lezer moet zich ervan bewust zijn dat de eigen situatie sterk kan afwijken van de beschreven situatie. Dit heeft zijn impact op bepaalde conclusies (zéker in het economische luik). De kennis en ervaring rond vorstbestrijding in de fruitteelt zijn bovendien continu in ontwikkeling. De informatie die op dit platform aangereikt wordt is dan ook niet allesomvattend en zal niet op elk moment volledig up-to-date zijn.

Voor alle prijsberekeningen wordt er geen rekening gehouden met financiële ondersteuning van investeringen in vorstbescherming aangeboden via telersverenigingen (GMO) of door de overheid (VLIF) of met mogelijke voordelige acties aangeboden door de toeleveranciers.

 

Kennisplatform tot stand gebracht met medewerking van volgende partners:

Vorstbescherming