FROSTinno economische haalbaarheid

Economische haalbaarheidsstudie

Via een uitgebreide ‘economische analyse’ onderzocht het FROSTinno-project de financiële haalbaarheid van verschillende vorstbestrijdingssystemen:

Economische rekentool vorstbescherming

Elke situatie is anders. De economische haalbaarheid van een vorstbestrijdingsmaatregel is daarom ook sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie en van de eigenschappen van het specifieke perceel. De uitgeschreven economische haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd met een algemene set gegevens. Om na te gaan wat voor een specifiek perceel zinvol is, is een bedrijfsgebonden analyse nodig. Zo'n gepersonaliseerde doorlichting is mogelijk met de rekentool ontwikkeld in FROSTinno:

Economische haalbaarheid

Rekentool (basisfunctionaliteit) waarmee een economische analyse op perceelniveau kan gemaakt worden.
Ga naar de rekentool (basisfunctionaliteit)

De economische analyse kan nog verder gepersonaliseerd worden door gebruik te maken van de tool met uitgebreide functionaliteit (betalend).
Men kan hier de eigen opbrengstgegevens, prijzen en uren opgeven waarmee moet gerekend worden. De verdeling van de vorstjaren binnen de simulatie over 10 jaar kan aangepast worden en diezelfde simulatie kan doorgelicht worden bij verschillende prijszettingen.
Men kan met deze tool bovendien de economische analyse van een andere techniek uitwerken die nog niet aan bod kwam.
Tot slot bestaat de mogelijkheid om verschillende vorstbestrijdingsmaatregelen rechtstreeks te vergelijken met elkaar voor elke mogelijke set parameters. Dit kan immers niet zomaar door de terugverdientijden met elkaar te vergelijken die uit de analyse rollen. Dit komt omdat hier geen rekening werd gehouden met 'restwaarde'.

De rekentool met uitgebreide functionaliteit wordt binnenkort ter beschikking gesteld van betalende gebruikers. Voor meer info over participatie, neem contact op met

Sponsors en actieve gebruikers:

De volgende Vlaamse leveranciers van vorstbestrijdingsmaatregelen beschikken reeds over de toegang tot deze uitgebreide functionaliteit en zij hebben de knowhow om hiermee aan de slag te gaan: