Elk jaar organiseert pcfruit studiedagen, demonstraties, opendeurdagen... Deze activiteiten worden georganiseerd rond actuele thema's of rond resultaten van een onderzoek. Een aantal activiteiten vinden sowieso jaarlijks plaats:

Januari - februari

  • Studiedag aardbeien of studiedag houtig kleinfruit (wisselt om het jaar)
  • Snoeidemo proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit

Februari: Voorstelling proefresultaten proeftuin pit- en steenfruit afgelopen jaar

Maart: Kersensnoeidemonstratie

Mei: Opendeurdag proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit

Juni

  • Thema-namiddag vervroegde teelten houtig kleinfruit
  • Thema-namiddag junidragers
  • Opendeurdag steenfruit
  • Opendeurdag pitfruit

Augustus:  Opendeurdag Hageland + opendeurdag pitfruit

September: Thema-avond herfstframbozen/verlate teelten

 

Als de data bekend zijn, vind je ze terug in de activiteitenkalender.