De reden waarom EVA® in eerste instantie is opgericht is om de teler de mogelijkheid te geven om snel een spuitschema voor te leggen bij controle. EVA® bundelt digitaal alle post-its, papiertjes van bespuitingen in 1 overzichtelijke tabel.

In 2021 verplichte de overheid de teler om wekelijks zijn kunstmeststofregister en verhandelingsregister door te geven aan de mestbank. Gezien het ingeven van de bemesting, naast gewasbescherming, reeds bestond, konden wij ook snel inspelen op deze vraag en zorgen dat de teler de nodige informatie kan uploaden op het loket van de Mestbank.