Software voor optimale oorwormpopulatie

Een zeer belangrijk nuttig insect in de pitfruitteelt is de oorworm (Forficula auricularia). Op sommige percelen komen grote aantallen oorwormen voor. Op andere percelen blijken ze echter om onduidelijke reden totaal afwezig. De software ‘Earwig Management Tool’ helpt je als fruitteler om diverse beheersacties (inzet van gewasbeschermingsmiddelen, mechanische onkruidbestrijding) optimaal te plannen om een optimale stabiele oorwormenpopulatie op je bedrijf te bekomen.

Voor welk fruit?

Appel

Peer

Gratis

Deze software is gratis voor gratis voor pcfruit-leden.

Hoe werkt het?

Het programma werkt onder een Windows besturingssysteem. De installatie is eenvoudig. Eens geïnstalleerd, geeft het programma je concreet advies over de timing en uitvoering van diverse beheersacties en correctiebespuitingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele oorwormensituatie en -ontwikkeling. Die wordt nauwkeurig voorspeld door up-to-date klimaatgegevens (weersgegevens worden elke dag geüpdatet). Op die manier kan je als fruitteler diverse werkzaamheden/bespuitingen optimaal plannen om een optimale stabiele oorwormenpopulatie op je bedrijf te bekomen.

Installatie van de software

Situering

In het kader van het IWT-landbouwonderzoeksproject ‘Populatiedynamica van oorwormen in boomgaarden: optimalisatie van de aanwezigheid van een essentiële predator (IWT 040667)’ werd een model ontwikkeld waarmee de ontwikkelingscyclus van oorwormen doorheen het seizoen nauwkeurig kan voorspeld worden. Opdat de waardevolle informatie die in het computerprogramma vervat zit haar ingang kan vinden in de fruitteeltpraktijk werd de gebruiksvriendelijke toepassingssoftware ‘Earwig Management Tool’ ontwikkeld. Dit programma is het resultaat van een samenwerking tussen pcfruit vzw, afdeling Zoölogie (Tim Beliën, Gertie Peusens) en Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie (Rob Moerkens, Herwig Leirs). De realisatie was mogelijk dankzij financiële steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) met cofinanciering van provincie Limburg en Boerenbond in kader van het project ‘Milieuvriendelijke teeltwijzen ter productie van residu-arm fruit’ (EFRO Cleantech projectnr 453). 

Info

Tim Belien, afdeling Zoölogie, , tel. +32 11 - 69 70 80