Wil je de bewaarkwaliteit van je vruchten kennen of verbeteren? Laat tijdig een vruchtanalyse uitvoeren. Indien nodig kan er nog tijdig bijgestuurd worden.

Voor welk fruit?

Elk type fruit komt in aanmerking.

Wanneer vruchtanalyse doen?

Na de junirui tot kort voor de pluk.

Er bestaat een zeker verband tussen de mineraalgehalten van de vruchten na de junirui en bij de oogst. Na de junirui kan al een bewaarprognose gemaakt worden. Ook is het mogelijk om korter bij de pluk analyses te laten uitvoeren.

Hoe gebeurt de staalname?

Je bezorgt ons +-50 vruchten met een gemiddelde diameter, verspreid over het ganse perceel. Neem zowel vruchten aan de zonzijde als aan de schaduwzijde van de boom. Je kan ook contact opnemen met een medewerker van de dienst blad- en vruchtanalyse voor het nemen van een staal. Hiervoor zal er een meerkost aangerekend worden.

Resultaat?

Je krijgt de resultaten, een interpretatie ervan, een advies om nog correcties uit te voeren en een bewaaradvies/prognose binnen de 15 werkdagen via e-mail, post of fax. De gehalten aan stikstof (N), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P), boor (B) en mangaan (Mn) worden bepaald. Indien je dit wenst, kan pcfruit ook andere sportenelementen bepalen. Bij de advisering wordt ook rekening gehouden met de groei (sterkte, groeistilstand en hergroei), de regelmaat van de oogst, de vruchtdikte, de bladstand en de blad/vruchtverhouding.

Nut?

 • Dankzij een vruchtanalyse kan je heel wat bewaarproblemen voorkomen. Dit is de enige objectieve methode om de inwendige vruchtkwaliteit te beoordelen, omdat je zo een zicht krijgt op de minerale samenstelling van de vruchten. Met behulp van een vroege vruchtanalyse kort na de junirui kan je nog kleine correcties uitvoeren indien dit nodig blijkt.
 • De bewaaradvisering kan een objectief hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen in verband met pluk, inzet en verkoop. 

Prijs?

Inbegrepen in deze prijs: analyseresultaten van de hoofdelementen: stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg) en de sporenele­menten mangaan (Mn) en boor (B). De analyseresultaten worden binnen de 15 werkdagen samen met een aangepast bewaaradvies verstuurd per mail.

 

81,91 euro + 6% BTW voor leden pcfruit

102 euro + 6% BTW voor niet-leden pcfruit.

Hoe aanvragen?

Stephan Vandenwijngaert, David Everaerts

stephan.vandenwijngaert@pcfruit.be, david.everaerts@pcfruit.be of  +32 11 69 71 14

Eerste resultaten vruchtstalen 2023

Het ene jaar is het andere niet!

Begin juli werden de eerste vruchtstalen van de evolutiepercelen genomen. De resultaten van die vroege vruchtanalyses geven een eerste indicatie van de minerale samenstelling van de vruchten.

In onderstaande tabel zien we dat: 

 • in peer de gehalten voor de elementen stikstof (N), kali (K) en calcium (Ca) goed tot zeer goed zijn.
 • in appel het gehalte aan calcium in de meeste stalen te laag is of net aan de ondergrens van de streefzone.
Minerale analyse vrucht

Verder is het gehalte aan mangaan (Mn) zowel in appel als in peer vrij laag.

Die waarden gaan van nu tot aan de oogst als gevolg van het verdikken van de vruchten nog wel veranderen, lees verlagen. Wanneer de groei niet tijdig afsluit, gaan er ook nog voedingselementen (N en Ca) aan de vruchten onttrokken worden. Des te beter de waarden nu zijn, des te beter het eindresultaat bij de oogst.

Ter vergelijking is ook de minerale samenstelling van de vruchten begin juli 2022 weergegeven. Daar zien we dat toen het N gehalte in peer reeds vrij laag was. Die tendens is gebleven tot aan de oogst.

Een verklaring voor de betere waarden voor N dit jaar moeten we zoeken in het nattere voorjaar. Dit voorjaar heeft het regelmatig geregend tot half mei. Vorig jaar is het half maart al droog geworden.

In appel zien we dat het Ca gehalte dit jaar lager ligt dan vorig jaar. De streefwaarde voor Ca in appel is hoger dan deze voor peer. Als we naar het K gehalte kijken in appel zien we dat dit hoger is dan vorig jaar. Wanneer er meer kali beschikbaar is (meestal bij vochtigere bodem) is er een mindere opname van calcium.

Gemiddeld is het behang bij appel ook minder dan vorig jaar, vruchten hangen minder in tros. Daardoor zijn de appels gemiddeld ook iets dikker, waardoor er meer verdunning is van vooral Calcium.

Waar moeten we rekening mee houden tijdens de rest van de zomer?

 • Zowel bij appel als in peer moet je de mangaanbladvoedingen blijven doorspuiten. Bij peer en Golden tot aan de oogst, bij bicolore rassen tot 1 maand voor de vermoedelijke plukdatum.
   
 • Bij peer gaat de voorkeur nu uit naar monokalifosfaat als bladvoeding. Van zodra de groei is afgesloten kan Ureum toegevoegd worden of kan er gekozen worden voor een samengesteld NPK bladvoeding genre Bladaspor of een gelijkaardige formulering. Ondanks het goede calciumgehalte bij peer, zet je de laatste maand voor de pluk toch nog een 2-tal keer een calciumbladvoeding afgewisseld met de NPK bladvoedingen.
   
 • Voor appel blijf je de rest van de zomer intensief (om de 8 à 10 dagen) calciumbladvoedingen toepassen. Bij normale zomerse temperaturen kan je kalknitraat of calciumchloride gebruiken. Bij hogere temperaturen kies je voor een geformuleerde calciumbladvoeding (Wuxal Calcium, Bladaspor Calcium, Basfoliar combi stip, Folanx Ca, …). Die zijn in het algemeen zachter en geven minder risico op verbranding bij temperaturen boven de 25° C. Het is ook beter frequent een lagere dosis te zetten dan slechts een paar keer een hoge dosis. Beter 8 x 5 kg kalknitraat dan 5 x 8 kg.

Wil je weten hoe de minerale samenstelling van de vruchten op jouw perceel is? Neem contact op met Stephan of David om af te spreken om vruchtstalen te nemen. Wanneer de minerale samenstelling van de vruchten gekend is, kan daarmee rekening gehouden worden om de bewaarperiode te plannen. Dat kan onaangename verrassingen voorkomen bij het openen van de frigo een aantal maanden later.

Wekelijks updaten wij via de ledenzone de gemiddelde diameter van Jonagold en Conference.

Diameter Jonagold 2023
Diameter Jonagold 2023
Diameter Conference 2023
Diameter Conference 2023

Updates minerale samenstelling Conference en Jonagold

Midden juli

Er zijn opnieuw vruchtstalen genomen van de percelen die door pcfruit worden opgevolgd (evolutiepercelen). Als we de resultaten van die stalen vergelijken met die net na de junirui nemen we volgende tendensen waar:

 • Bij Conference zijn de waarden van de hoofdelementen en Ca afgenomen, maar ze zitten voor de meerderheid van de stalen nog binnen de optimale streefzone. Dat is een normale evolutie, verdunning van de mineralen in de vrucht als gevolg van een toenemende diktemaat.

 

 • Het mangaangehalte in peer is in een aantal stalen net aan het minimum van de streefwaarde of iets te laag. Mangaanbespuitingen blijven toepassen tot aan de oogst is aangewezen om de groene achtergrondkleur van de vruchten te vrijwaren.

 

 • In appel is er meer variatie in de waarden. Ook hier is in een aantal stalen het mangaangehalte te laag. Voor Golden kunnen mangaanbladvoedingen toegepast worden tot aan de oogst. Bij Jonagold en andere bicolore rassen tot 1 maand voor de vermoedelijke plukdatum.

 

 • In appel zien we dat er in een aantal evolutiepercelen vrij hoge kaliwaarden worden teruggevonden en hieraan gekoppeld lage calciumcijfers. Ook bij andere vruchtstalen van appel zien we regelmatig een (te) laag calciumgehalte. Op die percelen is het aangewezen om tot aan de pluk regelmatig (om de 8 à 10 dagen) calciumbladvoedingen toe te passen om het risico op bv. stip te beperken.
Minerale analyse vrucht
Minerale analyse vrucht