Wil je de bewaarkwaliteit van je vruchten kennen of verbeteren? Laat tijdig een vruchtanalyse uitvoeren. Indien nodig kan er nog tijdig bijgestuurd worden.

Voor welk fruit?

Elk type fruit komt in aanmerking.

Wanneer vruchtanalyse doen?

Na de junirui tot kort voor de pluk.

Er bestaat een zeker verband tussen de mineraalgehalten van de vruchten na de junirui en bij de oogst. Na de junirui kan al een bewaarprognose gemaakt worden. Ook is het mogelijk om korter bij de pluk analyses te laten uitvoeren.

Hoe gebeurt de staalname?

Je bezorgt ons +-50 vruchten met een gemiddelde diameter, verspreid over het ganse perceel. Neem zowel vruchten aan de zonzijde als aan de schaduwzijde van de boom. Je kan ook contact opnemen met een medewerker van de dienst blad- en vruchtanalyse voor het nemen van een staal. Hiervoor zal er een meerkost aangerekend worden.

Resultaat?

Je krijgt de resultaten, een interpretatie ervan, een advies om nog correcties uit te voeren en een bewaaradvies/prognose binnen de 15 werkdagen via e-mail, post of fax. De gehalten aan stikstof (N), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P), boor (B) en mangaan (Mn) worden bepaald. Indien je dit wenst, kan pcfruit ook andere sportenelementen bepalen. Bij de advisering wordt ook rekening gehouden met de groei (sterkte, groeistilstand en hergroei), de regelmaat van de oogst, de vruchtdikte, de bladstand en de blad/vruchtverhouding.

Nut?

  • Dankzij een vruchtanalyse kan je heel wat bewaarproblemen voorkomen. Dit is de enige objectieve methode om de inwendige vruchtkwaliteit te beoordelen, omdat je zo een zicht krijgt op de minerale samenstelling van de vruchten. Met behulp van een vroege vruchtanalyse kort na de junirui kan je nog kleine correcties uitvoeren indien dit nodig blijkt.
  • De bewaaradvisering kan een objectief hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen in verband met pluk, inzet en verkoop. 

Prijs?

Inbegrepen in deze prijs: analyseresultaten van de hoofdelementen: stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg) en de sporenele­menten mangaan (Mn) en boor (B). De analyseresultaten worden binnen de 15 werkdagen samen met een aangepast bewaaradvies verstuurd per mail.

 

74,88 euro + 6% BTW voor leden pcfruit

99,79 euro + 6% BTW voor niet-leden pcfruit.

Hoe aanvragen?

Stephan Vandenwijngaert, David Everaerts

stephan.vandenwijngaert@pcfruit.be, david.everaerts@pcfruit.be of  +32 11 69 71 14