Het FROSTinno-project

Met de steun van het agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kon in 2018 een onderzoeksproject worden opgestart dat zich specifiek richt op de problematiek van vorst in de fruitteelt:

”FROSTinno: Innovatieve en energie-efficiënte vorstbestrijding in de fruitteelt” (VLAIO Tetra – project HBC.2018.0027, okt 2018- jan 2021)

Dit project bracht alle actoren samen om na te denken over oplossingen rond nachtvorst. De gebruikersgroep bestond enerzijds uit (potentiële) toeleveranciers aan de fruitteeltsector, zoals producenten, verdelers en installateurs van bestaande en potentieel nieuwe vorstbestrijdingstechnieken. Anderzijds waren ook de fruittelers en kennisinstellingen sterk gerepresenteerd.
Het project focuste zich op de uitwerking van nieuwe, innovatieve systemen, de optimalisatie van (combinaties van) bestaande systemen en het verhogen van de kennis rond (bestaande) vorstbestrijding in de sector.

De resultaten van het FROSTinno project werden mee verwerkt in de informatie die u op deze website terugvindt.

Projectuitvoerders:
Het FROSTinno project
Het FROSTinno project
Projectfinanciering & ondersteuning:

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning EN de inhoudelijke feedback en sturing vanuit de gebruikersgroep:

 

Dit project kwam tot stand met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (2018-2021)

Het FROSTinno project