Rijpingsmetingen wijndruiven

   

Het ideale oogstmoment bepalen is niet alleen belangrijk voor de werkplanning maar bepaalt voor een flink stuk ook de uiteindelijke kwaliteit van de wijn. Om tot een goed resultaat te komen dienen enkele parameters van nabij opgevolgd te worden. Deels gebeurt dit door de ervaren wijnbouwer door het bekijken van de trossen (kleur steeltjes, schil,…), het controleren van de hechting van de bessen aan de steeltjes, het proeven van de druivenbessen (vruchtvlees, sap, schil en pitten). Daarnaast zijn er nog enkele parameters die niet sensorisch kunnen beoordeeld worden en die dienen gemeten te worden zoals suikergehalte (°Oe, brix,…), zuurgehalte (meestal in g/l wijnsteenzuur-equivalent) en de pH.

Dit gebeurt op pcfruit vzw apart voor iedere aangeplante variëteit.  Dit geeft een goed beeld om in te schatten of een seizoen eerder vooruitloopt of achterloopt ten opzichte van andere jaren want de suiker wordt langzaam opgebouwd terwijl de zuren afnemen. Hiermee kan men, al naargelang de stijl van wijn die men wenst te bekomen, een prognose maken van het pluktijdstip. Het kan voor een wijnbouwer erg interessant zijn om de evolutie van zijn eigen teelten te vergelijken met anderen om op die manier meer inzicht te krijgen op factoren die hier een invloed op hebben (denken we maar aan de lange warme en droge periodes van het afgelopen jaar, geografische locatie,...)

De evolutie van de Chardonnay-druif, die vrij algemeen in België aangeplant is, kan je hier terug vinden. Andere, meer specifieke variëteiten, kan je terugvinden in de leden-zone van de website van pcfruit vzw. 

 
 
Rijpingsmetingen