Op pcfruit zijn deze onderzoeksgroepen:

 

Proeftuin pit- en steenfruit (pps)

De Proeftuin pit- en steenfruit is een erkend praktijkcentrum voor de fruitteelt. Binnen pps gebeurt demonstratief (= praktijkgericht) onderzoek op appel, peer en zoete kers en dit voor de professionele fruitteler. De grote thema's waarrond gewerkt wordt, zijn voor de 3 teelten gelijklopend: rassenonderzoek, snoei en opkweek, groeibeheersing, oogstzekerheid en bemesting. 

Contact: Jef Vercammen

 

Proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit (pah)

De Proeftuin aardbeien en houtig kleinfrut is een erkend praktijkcentrum voor de fruitteelt. Er gebeurt demonstratief onderzoek op aardbei, framboos, braam en bes voor de professionele fruitteler. De grote thema's die er aan bod komen zijn: rassenonderzoek, bodem en water, gewasbescherming, bemesting, klimaatsturing, teelttechniek, rendabiliteit en nieuwigheden. 
Contact: Miet Boonen

 

Fytopathologie

Studie van de verschillende schimmelziekten in de fruitteelt en onderzoek naar de chemische en biologische bestrijding van deze ziekten. 

Studie van bacterieziekten in de fruitteelt.

Contact: Michelle Holtappels

 

Plantonderzoek & Management

Onderzoek naar milieuvriendelijke teelttechnieken op gebied van snoei, groeibeheersing, voeding, vruchtzetting en vruchtdunning. 

Contact: Serge Remy

 

Zoölogie

Onderzoek naar de chemische en biologische bestrijding van de verschillende schadelijke diersoorten in de fruitteelt. We besteden vooral aandacht aan de interactie tussen nuttige diersoorten en de plagen die ze bestrijden in de geïntegreerde fruitteelt.

Contact: Tim Belien

 

Milieu & techniek

Onderzoek naar economisch gunstige en ecologisch verantwoorde toepassingstechnieken voor gewasbescherming.

Contact: Kris Ruysen en Victoria Nelissen