Dit project moet leiden tot het realiseren van (1) open innovaties in de fruitteelt die het mogelijk maken om de rendabiliteit van fruitbedrijven via precisie-landbouw te verbeteren en beslissingen voor investeringen beter te onderbouwen en (2) alternatieve toepassingen van fruit of zijn nevenstromen ontwikkelen, die de totale waarde van de fruitsector verhogen.

(1) Fruitteeltbedrijven worden groter en complexer. Hierdoor is er een evolutie nodig van een belangrijke groep van fruittelers. Concreet worden 3 concepten verder uitgewerkt. Het SALK project zal echter gebruikt worden om via open innovatie (aantrekken van partners buiten de fruitteelt) de beschreven strategie te volgen en diverse projecten voor te bereiden en in te dienen, proof of principles te starten, state of the art technologie te evalueren en te integreren teneinde vooruitgang te maken in de concrete, beschreven ontwikkelingen.

(2) Alternatieve toepassingen van fruit of zijn nevenstromen in food, farma of fuel.
Met dit deelproject willen we drie alternatieve mogelijkheden tot een bijkomende valorisatie van vers fruit, van minderwaardig fruit of industriefruit of van zijn restafval (vb. schil, pulp, …) onderzoeken. Het is in dit deelproject de bedoeling om nauw samen te werken met partners (privé en overheidsinstellingen) om bestaande expertise rond chemische analyse, voedselprocessing, medische effecten, … in dit project te betrekken.

Duur

1/01/2014-31/12/2019

Financiering

Provincie Limburg & Vlaamse Overheid SALK project: 2601

Partners

Boerenbond, Vlaamse overheid, Het Innovatiecentrum, Innovatiesteunpunt,  BFV, Veiling Haspengouw, BelOrta, Flanders Food

Contact

Innovaties en nevenstromen