Duurzame producten uit het Limburgs landschap - LIM20/SW/05-2020

Een lokaal voedselsysteem met kwaliteitsvolle producten wint steeds meer aan belangstelling. De verkoop van korte keten producten zit in stijgende lijn. Dat consumenten opnieuw interesse hebben in producten recht van bij de boer is een positieve trend. Om het korte keten verhaal een extra meerwaarde te geven en duurzamer te maken, is het echter van belang dat ook de ecosystemen en de biodiversiteit van het landschap meegenomen worden in dit verhaal.

Door de unieke landschapswaarden en biodiversiteit van Limburg te integreren in reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen streekproducten, verhogen we de duurzaamheid van de korte keten. Zo zorgen we voor een meerwaardecreatie van deze streekproducten waardoor Limburg zich kan onderscheiden van andere streken. Daarvoor willen we het KORTWEG NATUUR-principe opschalen en uitbreiden over heel Limburg.

KORTWEG NATUUR is het kwaliteitsprincipe voor een product dat lokaal geteeld, verwerkt en verkocht wordt en bovendien de fauna en flora een handje helpt. KORTWEG omdat het product geen verre reis aflegt en de lokale economie stimuleert. NATUUR omdat het product lokale dier- en plantensoorten helpt door een bepaalde teelt- en werkwijze die het behoud van de biodiversiteit bevordert. De consument betaalt via KORTWEG NATUUR mee om in eigen streek maatregelen te nemen ten voordele van de eigen landschappen en biodiversiteit (cfr. visitor pay back). Zo kunnen we Limburgse landbouwproducten vermarkten die op een duurzame en ecologische manier geproduceerd zijn met aandacht voor het landschap en haar biodiversiteit en dat op basis van een innovatief samenwerkingsmodel dat gebaseerd is op het principe van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dat zorgt voor een win-win op economisch (meerwaarde van streekproducten), ecologisch (meerwaarde voor landschap en biodiversiteit) en sociaal (meerwaarde voor lokale producenten en kwaliteitsvolle, gezonde leefomgeving) vlak. Dat samenwerkingsmodel is vernieuwend aangezien individuele landbouwers, productverdelers en natuurpartners de kern van het samenwerkingsverband vormen.

Met het project willen we:

  • Landschapsvermarkting via korte keten landbouw met een return naar landschap en biodiversiteit promoten.
     
  • Bestaande lokale, duurzame samenwerkingsverbanden vrijblijvend adviseren en scannen naar landschapsvermarkting.
     
  • Nieuwe lokale, duurzame samenwerkingsverbanden naar landschapsvermarkting opstarten.

 

Dit project is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Regionaal Landschap Lage Kempen, Boerennatuur, pcfruit vzw, Pibo Campus, PVL-Biotechnicum en Werkers in Aanneming in het kader van PDPO III – Omgevingskwaliteit door samenwerking.

 

Met de steun van ELFPO