De doelstelling van een demoproject waar pcfruit aan meewerkt, is de demonstratie en sensibilisering van praktijkgerichte technieken die een positieve invloed hebben op het organische stofgehalte.

 

Waarom?

Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. Het is een leverancier van nutriënten en zorgt voor een gemakkelijk bewerkbare bodem en een goede structuur, beter doorlaatbaar voor lucht en water. Aandacht voor het organische stofgehalte is vanzelfsprekend en noodzakelijk in de biologische landbouw, maar wordt ook steeds belangrijker in de gangbare landbouw.

 

Demonstratie en sensibilisering

De specifieke doelstelling is de demonstratie en sensibilisering van praktijkgerichte technieken die een positieve invloed hebben op het organische stofgehalte.

  • Waarbij zoveel mogelijk bedrijfseigen organisch materiaal wordt benut
  • In functie van een evenwichtige bemesting van de gewassen in rotatie, binnen de grenzen van MAP 5
  • In functie van een gezonde rotatie, rekening houdend met mogelijke plaagorganismen en het bodemleven
  • Met aandacht voor bedrijfseconomische randvoorwaarden

 

 

Wanneer?

Het project liep over 2 jaar, van 1 januari 2016 tot 31 december 2017.

Waar?

Bij biotelers en proefcentra biologische landbouw verspreid over Vlaanderen.

 

Partners

CCBT, PCG vzw, Inagro, pcfruit en Proefcentrum Pamel

 

Financierders

Europa en Vlaamse overheid
Europa en Vlaamse overheid

Contact

Gezonde bodem via organisch stof