Doel van dit Leaderproject is na te gaan wat de invloed is van het versnipperen en inwerken van bomen op de groeikracht, productie, vruchtkwaliteit en minerale samenstelling van Marnica XR en Conference.

 

 

Koolstofcirkels in Haspengouwse land- en tuinbouw

In laagstamfruitplantages komt bij het rooien grote hoeveelheden hout vrij. Het stamhout wordt er vaak uitgehaald om te gebruiken als brandhout en de overige takken en wortels werden vroeger samen geduwd en opgebrand. Het opbranden is echter wettelijk niet meer toegestaan. Daarom wordt in dit project nagegaan of het infrezen en onderwerken van volledige bomen een alternatief kan zijn voor het opbranden.

In de winter 2017-2018 werden een perceel Novajo op M27 en een perceel oude Conference op Kwee A gerooid. Bij de ene helft van het perceel werden de bomen afgevoerd. Bij de andere helft werden de bomen ingefreesd en ondergewerkt. Op het perceel van de oude Conference werd in het voorjaar van 2018 op beide helften Conference op Kwee Adams geplant. Op het perceel van Novajo op M27 werd bij elk object een gedeelte van het perceel dezelfde winter ingeplant met Marnica XR op M9. De andere helft werd nog een jaar ingezaaid met Japanse haver. Hier werd in het voorjaar van 2019 geplant.

Contactpersoon: J. Vercammen

Tel: 011/69.70.81

E-mail:

Duur: 01/01/19 – 30/06/21

Partners:  Agrobeheercentrum Eco² (promotor), Bodemkundige Dienst van België vzw en PIBO campus vzw

Financiering:  Europa, Vlaanderen en Provincie Limburg (65 %)

Koolstofcirkels in Haspengouwse land- en tuinbouw