Uit het rassenonderzoek2018 van pcfruit en/of Proefcentrum Hoogstraten zijn onderstaande rassen positief bevonden en opgenomen in diverse fases.

 

Rassen in fase 2: Gebruikswaarde onderzoek - verbreding

Rassen die uit het screeningsonderzoek goede resultaten opleverden, worden bij voorkeur vervolgens opgekweekt op dezelfde manier. Hierdoor kunnen ze samen geplant worden en wordt het mogelijk om de rassen onderling te vergelijken. Gewasparameters, ziekte/plaaggevoeligheid, productie, kwaliteit en smaak zijn hier dan de belangrijkste parameters. Vanaf hier zullen de rassen ook in verschillende teeltsystemen bekeken worden.

Junidragers 2019

Rassen in fase 3: Vergelijkend onderzoek via teeltproeven (teelttechnisch onderzoek) - verdieping

Rassen die in de twee vorige stappen goed gescoord hebben, worden op ruimere schaal getest. In deze fase van het onderzoek komen meer teelttechnische proeven aan bod, waarbij technische teeltaspecten in de diverse onderdelen van de aardbeienteelt  worden toegelicht en onderzocht. Door diverse teelttechnische aspecten te onderzoken wordt getracht het ras te optimaliseren. Dit zijn bijvoorbeeld plantdichtheidsproeven, bepalen van koudebehoefte, verschillende stektypes, bemestingsproeven,... In deze fase worden ook rasspecifieke problemen aangepakt.

Junidragers 2019

Rassen in fase 4: Telersproeven

Rassen die de vorige twee/drie stappen met succes doorlopen hebben, worden soms ook uitgeplant bij telers. De rassen worden door de praktijkcentra bij de telers opgevolgd. Zowel de planteigenschappen, productie als de kwaliteit worden bekeken. De telers geven hun feedback over teeltgemak.

Junidragers 2019