Met uitzondering van 2021, waren de voorbije zomers droog tot zeer droog. Hoe kan het gewas in periodes van droogte van voldoende water voorzien worden? Een mix van maatregelen lijkt het meeste aangewezen, waarbij zowel ingezet wordt op alternatieve waterbronnen, waterinfiltratie, efficiënt watergebruik…