Controle van stikstof (N) uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater

Planten hebben stikstof (N) nodig om te groeien en vruchten te produceren waardoor N bemesting essentieel is om tot een economisch rendabele gewasproductie te komen. Om N-overbemesting en uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater onder de vorm van nitraat tegen te gaan, werd een Europese norm vastgelegd (max. 50 mg nitraat per liter water). Ondanks zware inspanningen vanuit de overheid en landbouwsector (uitrijregelingen, bufferzones,…) is het aandeel MAP-meetpunten waarin de toegelaten nitraatconcentratie wordt overschreden de laatste jaren amper gedaald. De oorsprong van de verhoogde nitraatconcentraties blijft in veel gevallen onbekend en de huidige aanpak lijkt op zijn grenzen te botsen.

Daarom willen we in het eerste luik van dit project de oorsprong van de norm overschrijdende nitraatconcentratie in één bepaald meetpunt in het Leader gebied onderzoeken. pcfruit en de BDB hebben in de afgelopen 10 jaar veel kennis en ervaring verworven in de aansturing van irrigatie en fertigatie (bemesting via het irrigatie water) in perenboomgaarden wat geleid heeft tot een adviessysteem voor perentelers (PWARO). Hierbij wordt aan de telers elke week tijdens het seizoen een nauwkeurig irrigatie- en fertigatie-advies verleend. Maar het vermoeden bestaat dat perenbomen ook met minder dan de huidig gangbare hoeveelheid stikstofbemesting een voldoende hoge opbrengst en kwaliteit kunnen produceren.

Dit laatste willen we uittesten onder praktijkomstandigheden in het tweede luik van dit project op 2 geïrrigeerde perenpercelen bij telers in het Leader gebied.

 

Projectperiode: 01/01/2017 - 30/06/2019

Contact:

  • Luik 1: TWO-Milieu&Techniek: Victoria Nelissen
  • Luik 2: Adviseur ST@F: Jef Helsen ; Proeftuin pit- en steenfruit: Ann Gomand; Onderzoek-afd. Plantonderzoek & Management: Wim Verjans en Serge Remy

Financiering: PDPO III (EU (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Leader PG Haspengouw, Provincie Limburg, Vlaamse Overheid)

Partners: vzw PIBO-Campus (Martine Peumans), Bodemkundige Dienst België (Pieter Janssens en Sofie Reynaert)

Kan je de opbrengst en de kwaliteit vrijwaren? - artikel 7 nov 2018

Stikstof (N)-uitspoeling