Het Proefcentrum Fruitteelt heeft onder meer deze erkenningen:

GEP-erkenning 8 SL

Uitbreiding GEP-erkenning 22.06.2021 - 20.04.2022

GEP-erkenning 20.04.2021 - 20.04.2022

GEP-erkenning 07.04.2020 - 20.04.2021

GEP-erkenning 08.01.2019 - 20.04.2020

GEP-erkenning 15.09.2015 - 20.04.2019

GEP-erkenning 20.04.2015 - 20.04.2016

 

In toepassing van het ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stations of laboratoria die bepaalde proeven en analyses verrichten met gewasbeschermingsmiddelen, is het Proefcentrum Fruitteelt erkend onder nr. 8 SL.
De erkenning is geldig voor de volgende proeven:

  • de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van deze middelen op de opbrengst van planten en plantaardige producten zoals hieronder vermeld.
  • de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwaliteit van planten en plantaardige producten zoals hieronder vermeld.
  • het testen van de fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen bij behandelde planten en plantaardige producten, effecten op volggewassen, effecten op andere planten, inclusief gewassen op aangrenzende velden zoals hieronder vermeld.

 

Grootfruit: herbicide, fungicide, insecticide/acaricide, groeiregulator, rodenticide, ontsmetting, wildafweer, bactericide, nematiciden en mollusciciden

Kleinfruit, druiven, aardbeien in openlucht: herbicide, fungicide, insecticide/acaricide, groeiregulator, rodenticide, wildafweer, bactericide, nematiciden en mollusciciden

Teelten onder bescherming: herbicide, fungicide, insecticide/acaricide, rodenticide, wildafweer, nematiciden en mollusciciden

Opgeslagen plantaardige producten: fungicide, rodenticide, ontsmetting en anti-oxidantia

Boomkwekerij: herbicide, insecticide/acaricide, groeiregulator, wildafweer, bactericide en nematiciden

G/1 - erkenning

pcfruit is gemachtigd om onder n° G/1 niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in te voeren en te gebruiken voor proefdoeleinden, in toepassing van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

Vergunning van Frankrijk

pcfruit ontving van het Franse ‘Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche’ de vergunning om R&D-activiteiten uit te voeren voor private ondernemingen.