Het Proefcentrum Fruitteelt heeft onder meer deze erkenningen:

GEP-erkenning 8 SL

GEP-erkenning 22.01.2024 - 20.04.2025

GEP-erkenning 09.02.2023 - 20.04.2024

GEP-erkenning 25.02.2022 - 20.04.2023

Uitbreiding GEP-erkenning 22.06.2021 - 20.04.2022

GEP-erkenning 20.04.2021 - 20.04.2022

GEP-erkenning 07.04.2020 - 20.04.2021

GEP-erkenning 08.01.2019 - 20.04.2020

GEP-erkenning 15.09.2015 - 20.04.2019

GEP-erkenning 20.04.2015 - 20.04.2016

 

In toepassing van het ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stations of laboratoria die bepaalde proeven en analyses verrichten met gewasbeschermingsmiddelen, is het Proefcentrum Fruitteelt erkend onder nr. 8 SL.
De erkenning is geldig voor de volgende proeven:

  • de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van deze middelen op de opbrengst van planten en plantaardige producten zoals hieronder vermeld.
  • de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwaliteit van planten en plantaardige producten zoals hieronder vermeld.
  • het testen van de fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen bij behandelde planten en plantaardige producten, effecten op volggewassen, effecten op andere planten, inclusief gewassen op aangrenzende velden zoals hieronder vermeld.

 

Grootfruit: herbicide, fungicide, insecticide/acaricide, groeiregulator, rodenticide, ontsmetting, feromonen, wildafweer, bactericide, nematiciden en mollusciciden

Kleinfruit, druiven, aardbeien in openlucht: herbicide, fungicide, insecticide/acaricide, groeiregulator, rodenticide, feromonen, wildafweer, bactericide, nematiciden en mollusciciden

Teelten onder bescherming: herbicide, fungicide, insecticide/acaricide, rodenticide, feromonen, wildafweer, nematiciden en mollusciciden

Opgeslagen plantaardige producten: fungicide, rodenticide, ontsmetting en anti-oxidantia

Boomkwekerij: herbicide, insecticide/acaricide, groeiregulator, feromonen, wildafweer, bactericide en nematiciden

G/1 - erkenning

pcfruit is gemachtigd om onder n° G/1 niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in te voeren en te gebruiken voor proefdoeleinden, in toepassing van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

G/1-erkenning 13/05/2020

Vergunning R&D-activiteiten Frankrijk

pcfruit ontving van het Franse ‘Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation’ de vergunning om R&D-activiteiten uit te voeren voor private ondernemingen.

Vergunning 2022-2026

Vergunning 2019-2020-2021