Subsidie aan pcfruit vzw voor de bouw van een onderzoeksserre

Vzw pcfruit bekleedt in het Vlaams agrarisch onderzoekslandschap een vaste en sterke positie als kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt. Met een groot volume aan toegepast wetenschappelijk onderzoek, contractonderzoek en demonstratief onderzoek wordt gefocust op de ontwikkeling van nieuwe rassen, de optimalisatie van de productie en het realiseren van een maximale oogstzekerheid.

Voor onderzoek in projecten rond gewasbescherming beschikt pcfruit over een onderzoeksserre die werd opgedeeld in verschillende compartimenten. Deze serre voldoet echter niet langer aan de randvoorwaarden voor het voeren van performant onderzoek en is aan vervanging toe en daarom zal er op de site van pcfruit vzw een nieuwe onderzoeksserre gebouwd worden.

Deze nieuwe serre zal zo gedimensioneerd worden dat er middelgrote compartimenten ontstaan, vooral voor onderzoek van projecten gerelateerd tot gewasbescherming (loslaten van insecten, inoculaties met sporensuspensies, bacteriële infecties, …) en dat onder optimale klimatologische condities. Tevens zullen er in de nieuwe serre ook compartimenten voorzien worden voor onderzoek naar quarantaine-organismen en invasieve soorten.

Voor de bouw van deze serre heeft de provincie Limburg aan pcfruit vzw een nominatieve investeringssubsidie goedgekeurd ter ondersteuning.

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 38 van  verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

  • 1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);
  • 2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
  • 3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
  • 4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening.

Meer informatie over het fruitteelt gerelateerde onderzoek dat pcfruit uitvoert, is te verkrijgen via pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden of vind je terug op deze website.

Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via: Afschrift besluit nominatieve investeringssubsidie pcfruit vzw.

Nominatieve werkingssubsidie aan pcfruit vzw

Het onderzoeksinstituut pcfruit vzw is al jaren een gevestigde waarde voor onderzoek met betrekking tot de fruitsector. De onderzoeken die het proefcentrum uitvoert, hebben een grote waarde voor de hele sector. De provincie Limburg blijft inzetten op de ontwikkeling van de fruitsector en investeert daarom sterk in fruitteelt gerelateerd onderzoek. De provincie Limburg keert een jaarlijkse subsidie uit aan pcfruit die de vzw moet ondersteunen in het uitdenken en uitdragen van wetenschappelijke processen ter versterking van de Limburgse fruitsector.

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en 38 van  verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

  • 1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);
  • 2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
  • 3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
  • 4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening.

Meer informatie over het fruitteelt gerelateerde onderzoek dat pcfruit uitvoert is te verkrijgen via pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden of vind je terug via deze website.

Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via: Afschrift besluit werkingssubsidie pcfruit vzw.

Aanmelding subsidies