Het bestuursorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de veilingen en vertegenwoordigers van de sector waaronder de beroepsorganisaties, de wetenschappelijke wereld en de overheid. Het voorzitterschap wordt waargenomen door Inge Moors, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland.

Samenstelling bestuursorgaan

Stemgerechtigde leden

Inge Moors, voorzitter
als afgevaardigde voor de Provincie Limburg

Guido Neven, 1e ondervoorzitter
als afgevaardigde van BelOrta cvba

Karel Vaes, 2e ondervoorzitter
als afgevaardigde van de Sectorvakgroep Fruit Boerenbond

Ludo Lousbergh
Kristof Merckx
Guillaume Missotten
Dieter Stockx
als afgevaardigden van de Belgische Fruitveiling cvba

Patrick Groven
Chris Groven

Gert Reijnders
als afgevaardigden van BelOrta cvba

Joseph Derwael
als afgevaardigde van New Green cvba

Ann Cuypers
Wannes Keulemans
als afgevaardigden van de universitaire centra

Florent Geerdens
Eric Jansen
Louis Meyers
als afgevaardigden van de Sectorvakgroep Fruit Boerenbond

Annelies Coussé
als afgevaardigde van de Boerenbond

 

Voor de dagelijkse werking werd een dagelijks bestuur aangesteld samengesteld uit de voorzitter van het bestuursorgaan, afgevaardigden van de veilingen, een vertegenwoordiger van de sectorvakgroep fruit en een vertegenwoordiger van de universitaire centra. Dany Bylemans, algemeen directeur en Conny Doumen, administratief directeur maken deel uit van het dagelijks bestuur als adviserende leden.

Het directiecomité van pcfruit wordt geleid door de algemeen directeur Dany Bylemans.