Dit document omschrijft het beleid en de procedure voor de melding van integriteitsinbreuken binnen pcfruit vzw.

De Richtlijn (EU) 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden werd omgezet in de Belgische Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

De Belgische wetgeving voorziet dat elke onderneming van de private sector met minstens 50 werknemers onder meer moet voorzien in een intern meldingskanaal voor de zogenaamde “klokkenluiders” en ervoor moet zorgen dat deze, op straffe van sancties, worden beschermd tegen represailles.

Hiervoor zet pcfruit vzw een intern meldkanaal op via de personeelsdienst, die belast is met het verkrijgen en behandelen van de meldingen.

Deze procedure voor de interne melding en opvolging ervan, hierna uiteengezet, is opgezet na overleg en in samenspraak met de sociale partners.

Naast deze interne meldingskanaal, kan de melder ook een externe melding bij de bevoegde autoriteiten of een openbaarmaking doen. Deze twee kanalen worden in de policy uitgelegd. 

Raadpleeg hier de volledige policy.