Wij willen voor de fruitteelt een toegevoegde waarde creëren door toegepast wetenschappelijk onderzoek en proeftuinwerking, door kennisvergaring, kennisoverdracht en diensten en dit rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen.