Steeds meer medisch onderzoek toont aan dat verschillende componenten aanwezig in fruit een bewezen effect en potentieel hebben voor het voorkomen van verschillende ziektes. “De wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsclaims kan een hefboom betekenen voor het verhogen van de dagelijkse fruitconsumptie en zo ook voor de fruittelers nieuwe perspectieven bieden,” aldus Inge Moors, voorzitter van pcfruit en gedeputeerde van landbouw.

In kader van het SALK heeft pcfruit vzw de afgelopen vier jaar onderzoek gevoerd in het project ‘Innovatie en Nevenstromen’. Naast het onderzoek naar gebruiksklare ICT-toepassingen, sensortechnologie en robotisering voor de fruitteelt, werd er in samenwerking met de farma-industrie bekeken in hoeverre de componenten aanwezig in fruit kunnen worden ingezet in ons consumptiepatroon. Tijdens het symposium 'Fruitconsumptie en je gezondheid: een goede match' op woensdag 23 januari lichtten een aantal specialisten hun onderzoeksresultaten toe.

Lees er meer over via www.facebook.com/ProefcentrumFruitteelt