Precisielandbouw kan de rendabiliteit van een landbouwbedrijf verhogen door elk deel van het perceel zo optimaal en efficiënt mogelijk te behandelen, met het oog op een minimale input van hulpmiddelen, een maximale oogst en een kwalitatief product. De uit te voeren teeltmaatregelen dienen dus afgestemd te worden op de aanwezige variatie van verschillende factoren in het terrein, bijvoorbeeld door variabel te bekalken, bemesten of irrigeren. Deze benadering vereist gedetailleerde en zo actueel mogelijke data uit metingen van diverse delen van het perceel op verschillende tijdstippen. Die data kunnen worden gegenereerd met sensoren op machines of tractoren, via camera’s op drones of via satellietbeelden.

Met het project “Intelligenter Fruit Telen” willen we de voordelen van precisiefruitteelt demonstreren door de technische toepassing ervan op punt te stellen en de meerwaarde/terugverdientijd voor de fruitteler/boomkweker te bepalen. Daarnaast willen we een dashboard ontwikkelen waarmee de teler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen.

In samenwerking met pilootbedrijven wordt tijdens het project precisiefruitteelt getest binnen 3 thema’s: het optimaal bewerken van de bodem, het opvolgen van een optimale gewasontwikkeling en het opvolgen van de oogst. In boomgaarden en boomkwekerijpercelen in Vlaanderen en Nederland worden voor elk thema verschillende parameters gedetailleerd gemonitord en in kaart gebracht. Voor de bodemeigenschappen gebeurt dit met bodemscans. De groei van het gewas wordt opgevolgd met behulp van camera’s op drones. Het aantal vruchten wordt voor de oogst in kaart gebracht met sensoren/camera’s op een rijdend platform en/of op drones. Tenslotte worden oogst- en kwaliteitsgegevens verzameld door sorteringsdata te koppelen met GPS-tracking van palloxen.

Vervolgens wordt op basis van de verzamelde data een variabel perceelbeheer uitgevoerd en vergeleken met een standaard uniform perceelbeheer. Door de groei en oogst op te volgen zal blijken of met een kleinere hoeveelheid grondstoffen dezelfde of zelfs betere resultaten bereikt kunnen worden.

Intelligenter Fruit Telen
Intelligenter Fruit Telen