Precisielandbouw kan de rendabiliteit van een landbouwbedrijf verhogen door elk deel van het perceel zo optimaal en efficiënt mogelijk te behandelen, met het oog op een minimale input van hulpmiddelen, een maximale oogst en een kwalitatief product.

Met het project “Intelligenter Fruit Telen” willen we de voordelen van precisiefruitteelt demonstreren door de technische toepassing ervan op punt te stellen en de meerwaarde/terugverdientijd voor de fruitteler/boomkweker te bepalen. Daarnaast willen we een dashboard ontwikkelen waarmee de teler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen.

In samenwerking met pilootbedrijven wordt tijdens het project precisiefruitteelt getest binnen 3 thema’s: het optimaal bewerken van de bodem, het opvolgen van een optimale gewasontwikkeling en het opvolgen van de oogst. In boomgaarden en boomkwekerijpercelen in Vlaanderen en Nederland worden voor elk thema verschillende parameters gedetailleerd gemonitord en in kaart gebracht met o.a. bodemscans, camera’s op drones en sensoren/camera’s op een rijdend platform.

Vervolgens wordt op basis van de verzamelde data een variabel perceelbeheer uitgevoerd en vergeleken met een standaard uniform perceelbeheer. Door de groei en oogst op te volgen zal blijken of met een kleinere hoeveelheid grondstoffen dezelfde of zelfs betere resultaten bereikt kunnen worden.

Intelligenter Fruit Telen

Interreg Vl-NL project

Duur: 01/01/2018 – 31/12/2020

Contact: TWO-Pomologie: Serge Remy (serge.remy@pcfruit.be), Joke Vandermaesen (joke.vandermaesen@pcfruit.be)

Financiering: Interreg Vl-NL, provincie Limburg, BELSPO

Partners: VITO (Stephanie Delalieux), Crossroads communications (Bart Clijsner), ZLTO (John Bal) en Boomkwekerij Fleuren (Yannick Smedts)

Intelligenter Fruit Telen
Intelligenter Fruit Telen

Met cofinanciering van de provincie Limburg en BELSPO