Financiële steun en partners

EVA® werd ontwikkeld als deel van het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat)-project ‘Innovatie’ waar door de Vlaamse Overheid en de Provincie Limburg 1.200.000 euro werd vrijgemaakt voor de periode 2014-2018 om het innovatie-potentieel van de fruitteelt te versterken.

Uiteraard staat de ontwikkeling nooit stil. Verdere uitbreidingen of modules worden deels gefinancierd in verscheidene projecten. Na vijf jaar was het ook noodzakelijk om de opbouw van de app te wijzigen om klaar te zijn voor nieuwe toekomstige uitdagingen. Daarvoor kregen we steun van VLIF.

 

Contact

Heb jij interesse in EVA® of wil jij graag meer informatie? Contacteer Kris Ruysen, projectleider EVA®-app, via of bel naar 011 69 70 80.

 

Verdere uitbreidingen

De basis is alvast gelegd voor verdere uitbreidingen en ontwikkelingen. Ziet u als ondernemer potentieel om data uit te wisselen met EVA®? Aarzel dan niet om contact op te nemen!