In 2015 zag EVA® het levenslicht voornamelijk om telers te helpen bij de administratie op hun bedrijf. De passie van de teler ligt bij het produceren van een kwaliteitsvol product en minder bij de administratie die hiervoor wordt opgelegd. Helaas wordt er hoe langer hoe meer administratie verwacht en is de teler genoodzaakt om hiervoor hulp in te schakelen. EVA® kwam daarom tot stand niet alleen VOOR de teler, maar ook door actieve samenwerking MET de teler. Een groep van een tiental telers stelden prioriteiten en beoordeelden het gebruiksgemak.

De technologie staat niet stil en al snel waren we genoodzaakt om op de achtergrond wijzigingen uit te voeren. Deze aanpassingen zijn voor de teler niet zichtbaar, maar noodzakelijk om de goede werking van de app te blijven garanderen.

In 2021 werd er daarom hard gewerkt om EVA® klaar te maken voor de toekomst, zodat bij wijzigingen in wetgeving, bijkomende rapportages, … wij klaar zijn om u die informatie te bezorgen op basis van de gegevens die u reeds heeft ingegeven.

Maar ook is EVA® klaar om te connecteren met andere app’s. Dit zorgt ervoor dat je vanuit de gegevens die reeds in EVA® zitten, resultaten of informatie uit die andere app’s kan bekomen, zonder hiervoor bedrijfsinformatie keer op keer te moeten invullen. Belangrijk is dat de teler steeds baas blijft van zijn gegevens en beslist of en wanneer hij connecteert met andere app’s.

Als pcfruit kunnen we dus hulp bieden voor de fruittelers, maar gezien dezelfde hulp nodig is in andere teelten, zoeken we partners die voor deze teelten de noodzakelijke informatie up-to-date willen houden.