Het Little Cherry Virus is een virusziekte die kleinvruchtigheid bij kersen veroorzaakt. Vruchten op geïnfecteerde bomen blijven klein, ze kleuren niet door en hebben geen smaak. Meestal zijn ze ook driehoekig of puntig van vorm en de schil kan licht verrimpeld zijn.

Hoe herkennen?

Normaal gebeurt de vaststelling van het virus steeds op basis van 2 symptomen: nl. de vruchtsymptomen en de bladsymptomen.

De vruchtsymptomen kan je al tijdens de pluk waarnemen. Het Little Cherry Virus is een virusziekte die kleinvruchtigheid bij kersen veroorzaakt. Vruchten op geïnfecteerde bomen blijven klein, ze kleuren niet door en hebben geen smaak. Meestal zijn ze ook driehoekig of puntig van vorm en de schil kan licht verrimpeld zijn. Belangrijk is dat lang niet alle vruchten op een zieke boom klein blijven. Het is mogelijk dat maar een gedeelte van de boom kleine kersen geeft, bijvoorbeeld één tak.

De bladsymptomen treden meestal pas duidelijk op vanaf de late zomer (september-oktober). Bij een aangetaste boom kan een vroege roodverkleuring van het blad vanaf de late zomer optreden (eind augustus, september). De bladverkleuring die veroorzaakt wordt door het virus treedt vroeger op dan de normale herfstverkleuring. Enkel het bladmoes tussen de nerven kleurt rood. Het bladmoes rond de nerven blijft groen. Het blad blijft vaak langer aan de boom hangen in de herfst. Bomen met deze bladsymptomen kunnen vanop afstand herkend worden aan een 'rode schijn' van het blad.

Het virus is echter complexer dan dat. Zo is het mogelijk dat een boom slechts één of enkele symptomen laat zien en andere niet. Het kan zelfs dat een boom besmet is en geen symptomen laat zien. Dan spreekt men van een 'latente aanwezigheid' van het virus. Dit is net het moeilijke en gevaarlijke aan het virus, want deze latente dragers van het virus kunnen gezonde bomen infecteren.

Het virus kan zowel voorkomen op jonge laagstambomen als op oude hoogstambomen. Er zijn 3 varianten bekend van het virus. In Europa komen vooral variant 2, en in mindere mate variant 1 voor. Afhankelijk van de variant kunnen bepaalde symptomen meer of minder uitgesproken voorkomen. De symptoomexpressie is ook verschillend per variëteit.

Andere oorzaken van kleine vruchten?

Kleine kersen kunnen ook het gevolg zijn van andere ziektes of gebreken. Dat kan mogelijk voor verwarring zorgen. Droogte, voedingsgebrek, vorst, vraatschade van woelratten/woelmuizen… kunnen een boom in stress zetten. Dit kan ervoor zorgen dat de vruchten kleiner blijven dan normaal. In al deze genoemde gevallen is er toch nog één belangrijk verschil met het Little Cherry Virus: de vruchten zullen wel op het normale tijdstip rijpen, donker kleuren en smaak hebben. Bij het Little Cherry Virus blijven de kersen opvallend klein, rood en zonder smaak.

Wel Little Cherry Virus, maar geen kleine kersen

Een boom kan besmet zijn met het Little Cherry virus, zonder de vruchtsymptomen te tonen. Dit kan bijvoorbeeld omdat de bomen geen vruchten dragen, zoals bij een Japanse sierkerselaar. Bomen van wilde kersensoorten geven altijd kleine kersen, dus ook daar zijn vruchtsymptomen geen betrouwbare waardemeter.

Het is ook mogelijk dat een kersenboom (zoete of zure kers) het jaar van besmetting nog geen kleine vruchten draagt, maar later in het seizoen wel de bladsymptomen laat zien.

Voor deze gevallen is het belangrijk om naast de oogstperiode ook in september uit te kijken naar mogelijke bladsymptomen.

Hoe Little Cherry Virus aanpakken?

In sommige gevallen zijn de symptomen voldoende uitgesproken om ervan uit te gaan dat het om het Little Cherry Virus gaat. In dergelijke gevallen kan je meteen na de oogst overgaan tot het rooien van de boom, en het snijvlak behandelen met glyfosaat.

In alle gevallen waar twijfel bestaat, moeten de bomen tijdens de oogst duidelijk gemarkeerd worden. In september kunnen diezelfde bomen gecontroleerd worden op bladsymptomen. Bij twijfel kan je in september een bladstaal bezorgen aan pcfruit. Indien je als kersenteler zelf niet altijd in de plantage bent tijdens de pluk, geef dan een ervaren plukker de opdracht twijfelachtige bomen te markeren.

Kijk bovendien ook naar mogelijk geïnfecteerde bomen rondom je aanplanting. Spreek de eigenaar aan op het moment dat de symptomen duidelijk zichtbaar zijn. Zo kan tijdig gestart worden met het ondernemen van de nodige acties. In dergelijke gevallen ook steeds voldoende foto’s nemen en alles duidelijk registreren.

Staalname

In geval van twijfel kan je het virus laten detecteren via een bladstaal.

Kersen met Little Cherry Virus

Kersen met Little Cherry Virus