De landbouwsector zet vandaag sterk in op duurzame energie. Ook pcfruit maakt de overstap naar groene energie met de investering in zonnepanelen. De nieuwe uitgebreide fotovoltaïsche (PV)-installatie levert een derde van het jaarlijkse energieverbruik van het onderzoekscentrum. De lagere energiefactuur zal ten goede komen aan het fruitonderzoek. “Duurzaamheid is het sleutelwoord in de moderne land- en tuinbouw. Als onderzoeksinstelling is het vanzelfsprekend dat we het energieverbruik bewaken en de mogelijkheden van groene energie onderzoeken,” stelt Inge Moors, voorzitter van pcfruit en gedeputeerde van landbouw.

Groene energie

“De hoogtechnologische installaties op pcfruit vergen heel wat energie, denk maar aan de klimaatkasten, de broedstoven in het lab, de computers, de koelcellen, de sturing van de substraatteelten,” vervolgt Dany Bylemans, algemeen directeur van pcfruit. In 2017 bleek het jaarverbruik van pcfruit bijna 800.000 kWh te zijn. Samen met een studiebureau ging het onderzoekscentrum na hoe op een efficiënte manier groene energie kan geproduceerd worden, rekening houdend met de locatie en omgeving.

Een derde van het verbruik

De keuze viel op hoogrendement zonnepanelen, die geplaatst worden op de daken van het hoofdgebouw en de inkom alsook op het dak van een van de loodsen. Daarnaast werden aan de zuidelijk gerichte voorgevel van het hoofdgebouw bijkomende panelen bevestigd met een draagsysteem. Die panelen bieden nu eveneens bescherming tegen direct zonlicht in de aanpalende burelen en vervangen zo de verouderde zonnewering.

De volledige installatie omvat 978 zonnepanelen met een totaal nominaal vermogen van 301,330 kWp. Omgerekend betekent dit dat de panelen zowat 261.230 kWh per jaar, of een derde van het jaarlijkse energieverbruik, kunnen produceren. Infoschermen aan het onthaal geven realtime-informatie over de geproduceerde energiehoeveelheid en over de CO2-reductie die dankzij de zonnepanelen kan gerealiseerd worden.

Tien jaar terugverdientijd

De deelse omschakeling naar groene energie vergde een investering van bijna 344.000 euro. Een investering die trouwens volledig door pcfruit wordt gedragen. “We berekenden een terugverdientijd van net geen tien jaar”, stelt Dany Bylemans. “Vanaf 2028 doen we dus een flinke besparing. Dit uitgespaarde geld kunnen we dan helemaal inzetten voor onderzoek in de fruitteelt. Ik hoop dat de investering in zonnepanelen op pcfruit een voorbeeld kan zijn voor de hele sector om na te denken over de mogelijkheden van groene-energieproductie. Heel wat daken van loodsen van landbouwbedrijven zijn hiervoor geschikte locaties,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Zonnepanelen pcfruit
Zonnepanelen pcfruit
Zonnepanelen pcfruit