Om het filmpje te bekijken dat in het kader van het lopend VLAIO LA project 'Optimalisatie van de stikstofbemesting bij Conference peer ter verbetering van de vruchtkwaliteit' opgenomen werd, klik hier.

In het filmpje wordt uitgelegd wat de doelstellingen van het project zijn en worden de verschillend proeven toegelicht door verschillende pcfruit onderzoekers en twee fruittelers.

Voor meer uitleg over het project, klik hier.