Een groene achtergrondkleur is een belangrijk onderdeel van de vruchtkwaliteit van ‘Conference’ peren. Een goede achtergrondkleur is sterk gerelateerd aan het stikstof (N) gehalte in de vrucht: te lage N-gehaltes leiden tot kleurverlies (geelverkleurig) en snel verlies van hardheid, vooral tijdens lange bewaring. In dit project wordt onderzocht hoe men via geoptimaliseerde bemestingsschema’s tot een voldoende N-gehalte in de vrucht komt met minimale N-verliezen door uitspoeling van nitraat (NO3-).  

 

In eerste instantie wordt onderzocht welk effect verschillende gangbare N-bemestingsschema’s met kalknitraat hebben op groei, productie, N-opname en -verdeling in de boom, N-gehalte in de vruchten en NO3-uitspoeling via 15N toepassingen. Verder worden verschillen onderzocht tussen (gefractioneerde) fertigatie of organische bemesting (digestaat/drijfmest). Tenslotte wordt gefocust op het verhelpen van lokaal te lage N-gehaltes in de vruchten. Hierbij wordt naast blad-, vrucht- en bodemanalyse gebruik gemaakt van ‘remote sensing’ van de stikstofstatus van de bomen, om een geoptimaliseerd bemestingsschema toe te passen.

Optimalisatie van de stikstofbemesting bij 'Conference' peer ter verbetering van de vruchtkwaliteit

VLAIO 160782 (Landbouwtraject)

Duur: 01/01/2017-31/12/2021

Contact: TWO-Pomologie: Bart Vanhoutte (bart.vanhoutte@pcfruit.be) en Serge Remy (serge.remy@pcfruit.be); PPS: Ann Gomand (ann.gomand@pcfruit.be) en Jef Vercammen (jef.vercammen@pcfruit.be)

Financiering: VLAIO met co-financiering (10%)

Partners: Bodemkundige Dienst België (Pieter Janssens en Sofie Reynaert); UGent ISOFYS (Pascal Boeckx, Ben Colpaert); UGent Laboratory of Plant Ecology (Kathy Steppe, Ben Colpaert)

Optimalisatie van de stikstofbemesting bij 'Conference' peer ter verbetering van de vruchtkwaliteit