“Diversificatie in de bedrijfsvoering kan in de fruitsector voor nieuwe economische waarde zorgen en vormt een onderdeel van de Vlaamse toekomststrategie hardfruit”, aldus Inge Moors, voorzitter van pcfruit en tevens gedeputeerde voor landbouw.  Fruittelers die overwegen hun bedrijfsvoering uit te breiden met pruimenteelt konden op het proefmoment op 19 augustus letterlijk proeven van verschillende pruimenrassen.

Diversificatie

In het demo-project ‘Diversifiëren is anticiperen*’ – met financiële ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij - onderzoekt pcfruit de nicheteelten pruim, abrikoos en blauwe bes. “Onze fruitbedrijven gaan door een moeilijke periode en diversificatie is een belangrijke factor om de huidige crisis te verslaan,” gaat Inge Moors verder. “Dit project tracht telers te begeleiden in de opstart, gedeeltelijke omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar deze nicheteelten.”

”We volgen hiervoor demo-velden op waar verschillende rassen geteeld worden”, vervolgt Dany Bylemans, algemeen directeur pcfruit. “Ook maken we een economische analyse: kost van de aanplant, kost van de teelt, de aanduiding van de arbeidsbehoefte in het seizoen en een studie van de prijs- en importevolutie van de producten in het seizoen.” Door het samenvoegen van alle kennis aanwezig binnen de proeftuinen van pcfruit worden er overzichtelijke teeltgidsen uitgewerkt per teelt – pruim, abrikoos en blauwe bes om de telers die starten met een nieuwe teelt op weg te helpen met de basis van de teelt.                      

Pruimen in opmars?

Eind 20ste eeuw werden er veel meer pruimen geteeld in onze regio, maar geleidelijk aan daalden de arealen. Jef Vercammen, directeur proeftuin pit- en steenfruit van pcfruit: “Gezien deze daling, stopten we in 2004 op pcfruit met het onderzoek naar pruimenteelt. In de daarop volgende jaren is het areaal pruimen in België verder gedaald van 75 ha in 2008 tot 25 ha in 2017. Vandaag is er opnieuw in de handel vraag naar Belgische pruimen. Ook in Nederland zien we dat de pruimenteelt succesvol is. Daarom zijn we gestart met het onderzoek in kader van diversificatie-mogelijkheden. We zien dat het areaal stilaan terug toeneemt, ondertussen zijn er 35 ha pruimen in België.” Op pcfruit zijn er 2 percelen van verschillende rassen pruimen: Japanse en Europese, waaronder rassen die het in Duitsland zeer goed doen.

* Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van het Departement Landbouw en Visserij.