Onze fruitbedrijven gaan door een moeilijke periode. Diversificatie in de bedrijfsvoering wordt gezien als een belangrijke factor om de huidige crisis te verslaan. Het doel van het project 'Diversifiëren is anticiperen' is om bepaalde nicheteelten te demonstreren en te beschrijven in teeltgidsen, zowel teelttechnisch als met belangrijke aandacht voor  de rendabiliteit van de verschillende teelten en de compatibiliteit met de belangrijkste andere teelten. Dit project spitst zich toe op blauwe bessen, abrikozen en pruimen.

Dit project tracht telers te begeleiden in de opstart, gedeeltelijke omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar blauwe bessen, abrikozen of pruimen. 

Deze nicheteelten worden gedemonstreerd en beschreven in teeltgidsen. Op die manier kan een teler op voorhand beter inschatten welke nieuwe teelten hij mogelijk acht binnen zijn bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat deze gidsen zo worden opgesteld dat niet alleen de meer ervaren telers hiermee aan de slag kunnen gaan, maar dat ook een startende teler/nieuwe ondernemer deze kan gebruiken als leidraad.

*Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van het Departement Landbouw en Visserij.

 

 

Duur: 01/03/18 – 29/02/20

Partners:  Proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit en Proeftuin pit- en steenfruit.

Financiering: Vlaamse Overheid

Diversifiëren is anticiperen