De 12 de 'Award Professor Albert Soenen' werd op 4 mei 2016 uitgereikt aan dr. Björn Kristian KLATT voor zijn onderzoek met als titel Bee Pollination of Strawberries on different spatial Scales – from Crop varieties to Landscapes. Bestuiving van Aardbeien door Bijen op verschillende ruimtelijke Schalen: van Aardbeirassen tot Landschappen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek exploreert de voordelen van bestuiving door bijen op de productie van aardbeien. De commerciële waarde van aardbeien wordt sterk verhoogd door bestuiving met bijen: mooiere vrucht, hogere opbrengst en langere levensduur. Beperkte bestuiving leidt tot minder aantrekkelijke vruchtvormen en verminderde levensduur. Deze resultaten zijn gerelateerd aan een mechanisme bepaald door planthormonen. Er is dus een zeer grote waarschijnlijkheid dat ze ook van toepassing zijn op vele andere fruitsoorten. Ten slotte is het belangrijk om de juiste combinatie van rassen aan te planten op één perceel. De intensiteit van de geur van de aardbeibloesem is immers afhankelijk van het ras en die geurintensiteit is juist nodig om bijen aan te trekken. Variëteiten die de meeste geurstoffen produceren worden immers het meest bezocht door de bijen.

Over dr. Klatt

Dr. Klatt werd geboren te Bielefeld, Duitsland. Hij behaalde zijn doctoraat met de grootste onderscheiding aan de universiteit van Göttingen in Duitsland en is nu actief als postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit van Lund in Zweden. Hij heeft 5 wetenschappelijk artikels in internationale tijdschriften gepubliceerd waarvan 3 als eerste auteur.

Om de drie jaar organiseert de Stichting Professor Albert Soenen de ‘Award Professor Albert Soenen’. Deze geldprijs van 2.500 euro wordt toegekend aan een studie op doctoraal niveau die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met fruitteelt. De Stichting Soenen heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek in de fruitteelt te stimuleren. Meer weten over Award Professor Albert Soenen.

Award Professor Albert Soenen
Award Professor Albert Soenen