Tijdens de jaarvergadering Fruit op vrijdag 14 december 2018 bekronen de partners van het vakblad Fruit opnieuw een innovatief concept of project met een trofee en geldprijs. 

 

 

6 kandidaten voor Idee van 't Jaar

6 inzendingen werden genomineerd voor deelname aan Idee van 't Jaar:

- Agromanager

- Appelchips

- Seprosa

- Eva Track & Trace

- Krrack

- K3-Foodtruck

Meer info over deze ideeën.

 

Idee van 't jaar?

De 4 partners van het vakblad Fruit (pcfruit vzw, Sectorvakgroep Fruit Boerenbond, Studiekring Guvelingen vzw, Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen) gaan ook in 2018 op zoek naar het ‘Idee van ’t Jaar’. Bedoeling is innovatie, creativiteit en ondernemingszin binnen de fruitsector in het daglicht te stellen. 

Heb je zelf een technisch snufje of apparaat ontwikkeld? Organiseer je het werk op een creatieve manier of heb je toffe nevenactiviteiten ontplooid binnen het bedrijf? Of heb je misschien een nieuw product op de markt gebracht, zoals de mini fruitburgers van ViaViande, het in 2017 bekroonde ‘Idee van’t Jaar’?

Laat het ons zeker weten! Elk idee kan jou zomaar de trofee van ‘Idee van’t Jaar 2018’ opleveren!

Wat kan als idee van 't jaar?

Kort samengevat: alles. ‘Idee van ’t Jaar’ wil alle goede ideeën verzamelen die de fruitsector rijk is. Daarmee bedoelen we de sector in de ruime betekenis van het woord. Zowel telers, toeleveringsbedrijven, voorlichtingsorganisaties, afzetbedrijven, … mogen ideeën indienen. Ook de aard van het idee speelt geen rol. Vernieuwende teelttechnieken komen in aanmerking (mechanisatie, gewasbescherming, nieuwe rassen,…), administratieve hulpmiddelen, productontwikkeling, andere manier van vermarkten, enzovoort… Het idee mag al uitgevoerd zijn of nog in conceptfase zitten.

Reglement idee van 't jaar 2018

De wedstrijd is voorbehouden aan de hele fruitsector, in het bijzonder aan fruittelers.

Elke deelnemer kan zijn projecten tot en met 7 november 2018 indienen via:

Indien het idee/project reeds in het verleden bekroond werd tijdens een andere wedstrijd/evenement, kan het niet ingediend worden voor ‘Idee van’t Jaar 2018’. Tenzij dit gebeurde in het huidige kalenderjaar (2018).

Bezorg ons een gedetailleerde omschrijving van het project dat je wil indienen voor ‘Idee van’t Jaar’ en motiveer waarom het een meerwaarde voor de sector is. Wie is de ‘uitvinder’, welke historiek en/of filosofie gaat er schuil achter het idee? Daarnaast verwachten we ook minstens één, maar liefst meerdere foto’s in hoge resolutie (JPG-bestand).

De aangeleverde informatie en bijhorende foto’s zullen gebruikt worden voor publicatie in het vakblad Fruit om de geselecteerde kandidaten voor de finaleronde voor te stellen.

De Raad van Bestuur van het vakblad Fruit nomineert de ingezonden voorstellen voor deelname aan de finaleronde.

De geselecteerde deelnemers worden per brief of e-mail verwittigd dat het voorgestelde project wordt weerhouden voor ‘Idee van’t Jaar’.

Van elk geselecteerd project wordt een presentatie gemaakt die voorgesteld wordt tijdens de Jaarvergadering Fruit op 14 december 2018.  De volgorde van presentatie wordt door lottrekking bepaald.

De aanwezigen op de Jaarvergadering Fruit kunnen hun voorkeur kenbaar maken via stemming en bepalen zo de uiteindelijke winnaar.  Hij/zij wordt beloond met de trofee ‘Idee van ’t Jaar’ en geldprijs.

Deelname aan de wedstrijd is kosteloos.  Deelnemers aan de wedstrijd ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.

De mogelijkheid bestaat om – in het geval van consumptiegoederen (drank, snacks) – proevertjes aan te bieden tijdens de Jaarvergadering Fruit 2018. Dit na de bekendmaking van de winnaar en op eigen kosten. Het vakblad Fruit voorziet geen tegemoetkoming.

Door in te schrijven engageren de deelnemers zich akkoord te gaan met het wedstrijdreglement.

Er wordt geen briefwisseling gehouden betreffende deze wedstrijd.

Idee van 't jaar 2017

Inn De Reu, Ruben Polfliet en Bart Billens - drie studenten van de afstudeerrichting voedingsmiddelentechnologie aan HoGent – werden tijdens de Jaarvergadering Fruit uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd ‘Idee van’t Jaar 2017’. Met mini snackburgers (ViaViande) willen ze de consumptie van fruit en groenten laten toenemen.

Johan Bossaerts uit Broechem behaalde met zijn fruitkar de tweede hoogste score; gevolgd door Blosm Gin, het geesteskind van Peter Coel uit Heers, op de derde plaats.

Met de wedstrijd ‘Idee van’t Jaar’ willen de vier partners van het vakblad alle goede ideeën verzamelen die de fruitsector rijk is. Deze editie telde in totaal zeven genomineerden die allen innovatief en creatief sterk waren:

Idee van't Jaar 2017 met de steun van:

 

V.l.n.r. Peter Coel (Blosm Gin – derde plaats), Johan Bossaerts  (fruitkar met rollenbaan – tweede plaats), Bart Billens, Ruben Polfliet en Inn De Reu (ViaViande – eerste plaats).

 

De wedstrijd ‘Idee van’t Jaar’ 2018 kan rekenen op de steun van drie bedrijven die innovatie hoog in het vaandel dragen. KBC en Adama geven de laureaat een financieel duwtje in de rug, elk met een geldprijs van 500 euro. Van Wamel bv, fabrikant van PERFECT machines, schenkt de laureaat een waardebon van 500 euro.
Idee van 't jaar Vakblad Fruit