Ondernemen in de multifunctionele landbouw is arbeids- en kennisintensief en vraagt vaak bijkomende competenties, zoals marketing en sociale vaardigheden. Hierdoor is dit niet vanzelfsprekend voor elk bedrijf of elke landbouwer. Met welke regels moet ik rekening houden? Ga ik op zoek naar partners? Is mijn bedrijf geschikt voor verbreding? etc.

Om dieper op deze vragen in te gaan en je handvaten aan te reiken die helpen deze economische activiteiten te ontplooien, nodigen gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors en verschillende experts je van harte uit op deze inspirerende namiddag in de Landcommanderij van Alden Biesen.

Meer weten: www.limburg.be/multifunclandbouw