De projectnaam ‘SPiwi’ komt van twee woorden ‘Schuimwijn’ en ‘Piwi’. Piwi is een afkorting voor de Duitse benaming voor schimmel-resistente variëteiten (‘Pilzwiderstandsfähige’). Het telen van die variëteiten heeft het potentieel om het aantal fungiciden toepassingen in de wijnbouw te reduceren en biologisch te telen. Er is echter nog maar weinig gekend over de vinificatie van die rassen en meer specifiek voor de productie van een kwaliteitsvolle schuimwijn. Ook de acceptatie van ‘piwi’ schuimwijn door de consument is belangrijk en wordt onderzocht. 

Dit project heeft als doel om kennis te vergaren over deze resistente variëteiten voor de productie van duurzame, biologische schuimwijn. De geschiktheid van verschillende resistente variëteiten voor de biologische teelt wordt geëvalueerd en er wordt een aangepast biologisch bestrijdingsschema met minimale aantal toepassingen gezocht. Daar wordt ook gekeken naar het gebruik van alternatieven voor zwavel en koper, gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in de biologische teelt, zoals plantversterkende middelen en biologische controle organismen. Een vinificatie, aangepast aan de geselecteerde variëteiten en zonder chemische additieven, wordt ontwikkeld. Om dat te ondersteunen en consumentenvoorkeuren te waarderen, wordt er een uitgebreide consumentenenquête uitgevoerd.

Verder wordt er ook gezocht hoe afvalstromen van de vinificatie in België gerecycled kunnen worden. Bioactieve componenten worden geïdentificeerd en gekwantificeerd om hun bruikbaarheid in de farmaceutische, cosmetische en voedselindustrie te evalueren. 

Het project is een samenwerking tussen België, een relatief nieuwe wijnregio, en twee andere gevestigde Europese wijnregio’s, Italië en Duitsland. Dezelfde resistente variëteiten worden door de verschillende partners onderzocht. Dat zal ons meer leren over de typering van die variëteiten onder verschillende klimaatomstandigheden. Dat kan ons ook voorbereiden op mogelijke klimaatsveranderingen in de toekomst.

Duurzame productie innovatieve schuimwijn - Fabio Fehrenbach & Carola Drönner

Rijping in Trentino

Persen en productie 

Biologische gewasbescherming van ziektetolerante variëteiten

Studieavond wijnbouw 16/03/2023 - Spiwi-project biologische gewasbescherming van ziekte-tolerante variëteiten

 

 

 

SPiwi - Duurzame productie van innovatieve schuimwijn
SPiwi - Duurzame productie van innovatieve schuimwijn