De Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii of de ‘suzuki-fruitvlieg’ werd in korte tijd het meest gevreesde plaaginsect in de Europese klein/steenfruit- en druiventeelt. In België werd ze voor het eerst aangetroffen in 2011. In 2014 was er de eerste ernstige grootschalige economische schade in de Belgische fruitteelt. Momenteel wordt er – zowel nationaal als internationaal – intensief onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van efficiënte bestrijdingstechnieken tegen dit vliegje van slechts 3 mm groot. Onder meer door pcfruit vzw.                 

Drosophila suzukii herkennen en aanpakken

Herkennen en aanpakken (pdf)914.04 KB

Gebruiksaanwijzing val Drosophila suzukii

Monitoring

Wekelijks wordt de aanwezigheid van Drosophila suzukii bijgehouden op 2 locaties:

Metsteren – Hoogstam kers
pcfruit Sint-Truiden - houtkant 
 
Door de zeer hoge temperaturen, viel de schade van Drosophila suzukii tot nog toe op de meeste plaatsen mee. Momenteel zijn de valvangsten ook niet gigantisch hoog.
Echter in sommige percelen was er toch sprake van zware aantasting, zelfs onder bescherming en met insecticide-behandelingen. In onbehandelde percelen varieerde de schade van licht tot meestal zeer zwaar of volledig. Soms werd er veel schade geobserveerd, met slechts heel lage valvangsten (of geen) in dat perceel. Laat je dus niet verrassen als je weinig suzuki-fruitvliegen vangt in de val en hou vatbaar fruit beschermd.
Het is zeer moeilijk om de bestrijding te sturen op basis van de valvangsten. We publiceren de valvangsten hier louter informatief, maar het is beter om het fruit dikwijls te controleren op aantasting.
 
Ook van Duitse, Engelse, Amerikaanse, … onderzoekers leest men hetzelfde: vanaf er rijp fruit is, zijn de valvangsten niet meer betrouwbaar om de bestrijding te sturen. Het rijp fruit is aantrekkelijker dan de vallen. Er wordt dan aangeraden om het fruit nauwgezet te controleren op eileg (Duitsland, Engeland) of om rijpend fruit sowieso te spuiten of je nu suzuki-fruitvliegen vangt of niet (USA). De hygiënische maatregelen moet je altijd treffen: proper werken, snel inkoelen, rottende vruchten verwijderen, …

Je kan de updates hier volgen: Monitoring D. suzukii

Foto's

Drosophila suzukii larven

Drosophila suzukii larven herkennen

Drosophila suzukii mannetje volwassen

Drosophila suzukii vrouwtje volwassen

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii aardbei - reeks 1

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii aardbei - reeks 2

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii bosbes

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii bramen

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii framboos

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii kers

Herkennen eilegplaats Drosophila suzukii rode bes