De fruitteelt werd de laatste jaren geconfronteerd met een problematiek van droogte en hitte. pcfruit wil dan ook zoeken naar concrete oplossingen voor de fruittelers in dit project. Een mix van maatregelen is het meest aangewezen om de fruitteelt te helpen om perioden van droogte door te komen zonder veel schade. De doelstelling van dit projectvoorstel, met als focus de fruitstreek in Zuid-Limburg, is dan ook drieledig:

 

1. Het verhogen van waterinfiltratie en het vochtvasthoudend vermogen in de zwartstrook bij pitfruit, zowel op hellende als vlakke percelen:

In het kader van dit project evalueren we verschillende maatregelen om waterinfiltratie in de zwartstrook bij pitfruit te bevorderen (aanleg van greppels, schoffelen, kruidenstrook). Bij hellende fruitpercelen zou er immers, zelfs bij een lichte terreinhelling, heel wat regenwater kunnen afstromen bij hevige neerslag. Dat water beter laten infiltreren, zorgt niet alleen voor een minder droge bodem en dus meer vocht beschikbaar voor de teelt, maar ook voor minder wateroverlast stroomafwaarts. Ook bij vlakke percelen zijn er verschillende mogelijkheden om waterinfiltratie en dus bodemvocht te verhogen in de zwartstrook.

 

2. Het verhogen van de efficiëntie van irrigatie bij peer, kers, aardbei en framboos, zodat er water en tijd bespaard kan worden:

In dit luik zetten we in op (i) remote (vanop afstand) aansturing van irrigatie bij peer, (ii) het verfijnen van drempelwaarden voor bodemvochtspanning op basis waarvan irrigatie wordt aangestuurd bij kers, (iii) en het verfijnen van irrigatie bij aardbei en framboos. Dankzij het verhogen van de irrigatie-efficiëntie wordt het waterverbruik gereduceerd. Door de remote aansturing wordt de teler verder ook ontzorgd zodat hij tijd bespaart en overbodige irrigatie vermijdt.

 

3. Evaluatie van het potentieel van drainagewater als alternatieve waterbron bij meerjarig fruit

Naast waterinfiltratie en efficiënt watergebruik moet ook worden ingezet op alternatieve waterbronnen, zoals de opvang en opslag van drainagewater voor bv. irrigatie. Het potentieel wordt in dit luik onderzocht.

Met steun van: