De impactmeter voor neveneffecten op nuttigen

Fruittelers hebben nood aan een website die alle betrouwbare gegevens over nuttige organismen en de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen op deze nuttigen verzamelt. Daarom ontwikkelt pcfruit in dit project de impactmeter. De impactmeter is een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke tool die de globale impact van het toedienen van een gewasbeschermingsmiddel op alle relevante nuttigen in de boomgaard weergeeft, rekening houdend met het tijdstip van de toepassing en de nawerking van de middelen.

In de toepassing worden biologische gegevens van nuttigen gecombineerd met neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen. Een mathematisch model berekent dan de globale impact van de middelen. Onderliggend ligt dus een score van het belang van de diverse nuttige organismen en een score van de nevenwerking van het gekozen gewasbeschermingsmiddel op elk van die organismen. Maar naar de teler toe, geeft de impactmeter een eenvoudig signaal (groen, geel, oranje, rood) met betrekking tot de totale verwachte impact. Op deze manier wordt de teler gewezen op de neveneffecten en de gevolgen op de natuurlijke populatie nuttigen in de boomgaard.

De impactmeter biedt een concrete leidraad aan hardfruittelers voor een optimaal geïntegreerd beheer waarbij een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen en een maximaal behoud van nuttigen centraal staat. De digitale tool zal worden geïntegreerd in de bestaande webtoepassing "EVA –Eindelijk Vereenvoudigde Administratie”. Bij het ingeven van een spuitopdracht in “EVA” kan de teler bij de productenkeuze een gekleurd lieveheersbeestje zien naast elk product.  Via de kleurcode wordt aangegeven of het product schadelijk, matig schadelijk, licht schadelijk of veilig is voor de natuurlijke vijanden. Aan de hand van deze informatie kan de teler zijn keuze aanpassen. Daarnaast wordt ook de impact van een tankmix weergegeven op de dag van bespuiting, maar ook op 2 weken na de toepassing.

Vlaams Actieplan Hardfruit - De Impactmeter
Vlaams Actieplan Hardfruit - De Impactmeter

Duur: 1/06/2018-30/05/2021 (verlengd)

Contact: TWO-zoölogie: Femke De Vis (femke.devis@pcfruit.be); Tim Beliën ( ); Dany Bylemans (dany.bylemans@pcfruit.be)

Financiering: Vlaanderen – Vlaams Actieplan Hardfruit

Vlaams Actieplan Hardfruit - De Impactmeter