Dit project voorziet in de middelen om een vinificatieruimte uit te bouwen op pcfruit vzw. Deze ruimte zal dan dienst doen als plaats waar de druiven ‘gevinifieerd’ worden tot basiswijnen. Op die manier kunnen teeltmaatregelen (bemestingen, teelttechnieken, …) beoordeeld worden onder de vorm van het eindproduct. Immers wijnbouw stopt niet bij het telen van druiven maar kent nog enkele processtappen die hierop volgen.

Het is niet de bedoeling om onderzoek te verrichten in aangaande oenologische processen.  De eisen hiervoor zijn niet vervulbaar binnen pcfruit en hiervoor zijn reeds voldoende commerciële laboratoria in de omringende wijnlanden. Het is echter wel nodig om teeltmaatregelen en proeven te kunnen vergelijken en hun effect op het eindproduct wijn te vergelijken. Hiervoor maakt men van de druiven van elke proef een aparte ‘basiswijn’ met een standaard neutrale gist met een vastgelegde standaardprocedure. De verschillende proeven kunnen nadien vergeleken worden a.d.h.v. labo-analyses en sensorische vergelijkingstesten van deze wijnen.

We streven hierbij om de ruimte zodanig in te richten dat onze toekomstige onderzoeksresultaten vergelijkbaar zijn met deze van buitenlandse instituten. Blijkbaar was een dergelijke afstemming nog nooit eerder gebeurd en bijgevolg reageren de aangesproken instituten hier uiterst enthousiast op. Aan de hand van deze input is een concept uitgewerkt van de vinificatie dat ter verificatie is terug uitgestuurd naar de verschillende instituten.

Vinificatieruimte
Vinificatieruimte

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en de provincie Limburg.